Aanmelden leerlingWilt u uw kind aanmelden op de Lokhorstschool, dan kunt u op school een schoolgids, een inschrijfformulier en een oudervragenlijst halen. Na inlevering van de formulieren volgt een kennismakingsgesprek met de directeur en een bezichtiging van de school. 

U kunt de schoolgids en de formulieren ook downloaden. In verband met de planning willen we u dringend verzoeken ons hiervan in kennis te stellen middels een e-mail.


  ⇒ schoolgids (*pdf, 2,3Mb)
                 
  ⇒ aanmeldingsformulier (*pdf, 208Kb)
                 
  ⇒ oudervragenlijst start schoolloopbaan (bij bereiken 4 jarige leeftijd) (*pdf, 118Kb)
                 
  ⇒ oudervragenlijst tussentijdse instroom (bij verandering van school bij b.v. verhuizing) (*pdf, 121 Kb)