Vrije dagen groep 1-2

De komende weken lopen de vrije dagen niet meer logisch achter elkaar. Dit komt oa door Goede Vrijdag, de koningsspelen enz. Graag dus goed de agenda in de gaten houden voor de vrije dagen in gr 1-2.

Studiedag 17 maart

Deze dag gaan we verder om culturele  vorming verder uit te werken. De eerste studiedag hebben we bekeken hoe we vakken als beeldend onderwijs, tekenen en talentvorming beter kunnen vorm geven. Komende studiedag staan we uitgebreid stil bij drama en onze laatste studiedag staat in teken van muziekonderwijs. Aan het eind van het schooljaar hopen we hierdoor volledig te kunnen voldoen aan het cultuur convenant van onze gemeente.

 

Thema: eten en drinken

De periode tot aan de meivakantie werken wij aan het schoolbrede thema ‘eten en drinken’. In iedere groep zal hier aandacht aan worden besteed. Tijdens wereldoriëntatie zal het gaan over onder andere de markt, het restaurant, de landbouw, recepten,  maar ook koloniën, de spijsvertering, kringloop en plastic soep. 
 

Pasen

Dit jaar laten we Pasen niet aan ons voorbij gaan. In alle groepen zal er een feestelijke middag zijn. Er wordt namens de OR gezorgd voor lunch, we spelen in de groep ‘eitje tik’, we maken mooie Paasknutsels en in groep 4 t/m 8 zal de sponsorloop voor Het Rode Kruis worden gelopen. Meer informatie krijgt u binnenkort van het team. 
 

Koningsspelen

Op 23 april staan de Koningsspelen weer op de agenda. We gaan er op deze dag een feestelijke, maar vooral sportieve dag van maken. Het thema is IK + JIJ = WIJ. Op 26 maart zal het lied van Kinderen voor Kinderen online komen. Danst iedereen dan mee? 

Voor de invulling van de dag wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende corona maatregelen. U wordt door het team op de hoogte gehouden. 


Schoolvoetbaltoernooi Geldermalsen

Helaas is er in april geen schoolvoetbaltoernooi in Geldermalsen.  De organisatie ziet ivm corona af van het organiseren.

 

Fruitdagen

We willen u er graag op wijzen dat op woensdag en donderdag de fruitdagen zijn op school. Op deze dagen nemen de leerlingen alleen fruit (en eventueel brood als aanvulling) mee voor de kleine pauze.

Gymles:

Ook de gymlessen gaan weer door. Vergeet u niet de kleding mee te geven?

 


 

Citotoetsen leerlingvolgsysteem:

Bijna alle kinderen zijn klaar met de cito toetsen. Een enkel kind is er door ziekte/verkoudheid nu nog bezig met afronden van de toetsen. Eerst analyses worden al gemaakt. Helder is dat we door het thuisonderwijs geen grote veranderingen zien in de uitslagen.

Goed gedaan, kids. Jullie hebben allemaal hard gewerkt. Wij zijn daar zeer trots op.

 

Agenda:

17 maart: studiedag leerkrachten groep 1 t/m 8 vrij

26 maart: vrije dag groep 1-2

29 maart: theoretisch verkeersexamen gr 7

2 april t/m 5 april: Paasvakantie

9 april: vrije dag groep 1-2

23 april: Koningsspelen

27 april: Koningsdag ( vrije dag)

30 april: vrije dag groep 1-2

3 t/m 14 mei: Meivakantie

24 mei: Pinkstervakantie