Kinderboekenweek 2020 

Begin oktober zijn we in alle groepen druk geweest met activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Binnen het thema “En toen?” heeft iedere groep een tijdvak uit de geschiedenis gekozen. Met behulp van een tijdmachine gingen we terug in de tijd en zo leerden de leerlingen in de groep 1/2 en 3 van alles over de Romeinen, kregen de leerlingen in groep 4/5 les over de jagers en boeren, werden de voeten van groep 5/6 nat tijdens de watersnoodramp van ‘53 en ging groep 7/8 aan de slag met lessen over de Tweede Wereldoorlog. 

Naast lessen en activiteiten die bij de tijdvakken aansloten is er natuurlijk ook aandacht besteed aan boeken en lezen. Zo is er door leerlingen aan elkaar voorgelezen, mochten leerlingen hun favoriete boek mee naar school nemen en daarover vertellen en leerden we hoe je informatie uit boeken en teksten kunt halen. 

Met een leuke dans sloten we gezamenlijk de geslaagde Kinderboekenweek af.  

Gastles in groep 7/8

Omdat groep 7/8 over de Tweede Wereldoorlog werkte, was er een spreker uitgenodigd die daar nog meer over kon vertellen. Marco Viveen, een veteraan, kwam hiervoor in de klas. Hij begon met informatie en verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Daarna vertelde hij meer over zijn eigen leven en eigen missies. Hij is op missie geweest in Irak en Libanon en heeft daar heftige dingen meegemaakt. Ook vertelde hij over het werk dat hij nu nog doet. 


Vrijwiliige ouderbijdrage

De oudervereniging stuurt u dit bericht:

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Het komende schooljaar zullen weer verschillende activiteiten georganiseerd worden door de school en/of de oudervereniging. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, het Kerstfeest, Koningsspelen en groeps-specifieke activiteiten. Wij vragen u een vrijwillige ouderbijdrage om de kosten hiervoor te kunnen dekken. Zonder deze bijdragen is het organiseren van deze activiteiten namelijk niet mogelijk. De vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar is vastgesteld op 23 euro per kind. 

Om de betaling voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken, zullen wij, net als vorig jaar, de bijdragen via een tikkie vragen te voldoen. Deze zullen de komende maand via de klassenouders verstuurd worden. Het zou fijn zijn als u bij betaling de naam en groep van uw kind(eren) zou willen vermelden. 

Heel hartelijk dank namens de oudervereniging! 

Lot, Marlize, Marielle, Sybranda, Sylvia en Irene. 

Vrije dagen gr 1-2

Na de vakantie was er wat onduidelijkheid over de vrije dagen van groep 1-2. Enkele ouders dachten dat er een vaste structuur was van even en oneven weken. Dit is echter niet het geval. Mochten we hier namelijk wel van uitgaan zouden de kinderen met het Sinterklaasfeest vrij zijn. Graag de kalender van Parnassys of de agenda van deze nieuwsbrief goed in de gaten houden. Zo voorkomen we verwarring.

Streetwise.

ANWB Streetwise komt vrijdag 13 november bij ons op bezoek.  Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om naar onze school te komen. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. De onderdelen zijn:

  • Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’; veilig oversteken en noodzaak van gebruik van de autogordel en autostoel.

  • Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’; invloed van reactiesnelheid en inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

  • Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’; gevaarherkenning, fietsvaardigheid een fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise We gaan er samen met de leerlingen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

 Het protocol Corona wat we handhaven om ons te houden aan de corona maatregelen is aangescherpt. Dat betekent dat ouders echt niet meer in school of op het plein mogen komen.

Aangescherpte regels corona 

Nu corona weer steeds dichter bij komt hebben we te maken met aangescherpte regels. We willen u vragen om hiermee strikt om te gaan.
Ouders blijven buiten het schoolterrein, daar houden we zoveel mogelijk 1,5 meter aan. Dus ook niet even meelopen om te helpen met de fiets. Kinderen helpen elkaar.
Mocht u uw kind onder schooltijd ophalen, ook dan graag buiten wachten. 

We starten om 8.25 uur zodat de ouders van de peuterspeelzaal het plein op kunnen komen. Complimenten voor alle kinderen die ruim op tijd binnen zijn.


Ventilatie ivm corona:

Afgelopen weken is het onderzoek rondom ventilatie in de klassen afgerond. Ons schoolgebouw uit 1950 is natuurlijk niet gebouwd volgens het bouwbesluit van 2012. 
In alle lokalen hebben of krijgen we CO2 meters. Aan de hand van de meter weten we of we extra moeten ventileren. Dit doen we door ramen en deuren geregeld open te zetten. Kinderen kunnen het hierdoor soms koud hebben. In dit verband vragen we u om wat dikkere kleding aan te geven. Laagjes kleding zijn in dit verband natuurlijk praktisch.


Verbouwing:

In de herfstvakantie zijn de lokalen van groep 4-5 en 5-6 aangepast. Ook deze lokalen hebben nu openslaande deuren. Samenwerken voor deze klassen is nu ook makkelijker.


 

Inloop-gesprekken digitaal 

Als gevolg van de aangescherpte regels zullen de gesprekken vanaf nu dan ook alleen via een videogesprek plaatsvinden. Heeft u een gesprek met een leerkracht of IB’er, dan zult u van hen een link ontvangen. Via deze link kunt u het videogesprek starten. 

Op dinsdag 17 november staan inloop-gesprekken gepland. Via Parro kunt u zich voor deze gesprekken inschrijven. De inschrijving zal op dinsdag 3 november worden geopend. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Echter de leerkracht van uw kind kan u een verzoek sturen voor een digitaal gesprek. Hij / zij zal dit via een persoonlijk bericht in Parro doen.

Talentenmiddag

Aanstaande dinsdagmiddag starten we weer met de talentenmiddag. Alle leerlingen mogen een keuze maken uit de volgende onderdelen om zich zo meer te verdiepen in bepaalde "talenten":
Muziek, sport en bewegen, koken, kunst, dans, iCT-film maken, techniek 3D printen, tekenen, beeldend vormen, creatief schrijven, ICT programmeren, techniek bouw en constructie.
In februari en mei gaan we nog verder verdiepen in de talenten van de kinderen. In deze periode volgen de leerlingen 3 lessen in het gekozen thema.


Sint

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is Sinterklaas al in ons land. Dit jaar zal de Sint op vrijdag 4 december langskomen op onze school. De periode naar 4 december én de dag zelf zullen feestelijk worden ingevuld voor de leerlingen. Helaas mogen er, vanwege  Corona, geen ouders en/of verzorgers aanwezig zijn bij dit feest. De intocht zal daarom alleen voor de leerlingen te zien zijn.  

De leerlingen van groep 7-8 helpen Sinterklaas door surprises voor elkaar te maken. U krijgt tijdig bericht van meester Harry. De surprises kunnen woensdag 2 december tussen 12.30 uur en 13.30 uur OF donderdagochtend 3 december voor schooltijd door de leerlingen in school worden gebracht. Ook hier mogen geen ouders in de school aanwezig zijn. De leerlingen van groep 1 t/m 6 zullen een cadeautje van Sint en Piet krijgen. 

Op 4 december hoeven de leerlingen geen eten en drinken mee te nemen. Zowel voor de kleine als de grote pauze wordt hiervoor gezorgd. 

Houd Parro in de gaten voor details over het Sinterklaasfeest. 


Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Alle kinderen in Gelderland moeten kunnen meedoen aan sport, zwemmen of cultuur. Niemand buitenspel! 

Vaak betalen ouders deze activiteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds (JSF) of het Jeugdcultuurfonds (JCF) Gelderland bij te springen. 

Het Jeugdsportfonds  zorgt ervoor dat kinderen, die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. De betreffende sportvereniging moet wel aangesloten zijn bij het NOC*NSF. Ook een lidmaatschap bij de scouting valt onder de regeling. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor het JSF en €425 voor het JCF.. Het  vergoedt rechtstreeks de contributie en stort deze op de rekening van de sportvereniging. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen (tot  en met 17 jaar) uit een gezin een aanvraag in te dienen. Voor het krijgen van zwemlessen is een aparte regeling.

Het Jeugdcultuurfonds biedt de mogelijkheid om een financiële ondersteuning te krijgen voor  culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld muziek- of dansles.

Alleen door het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. 

Voor onze school is dat: Yvonne Dijkslag. Heeft  u over bovenstaande informatie nog vragen en/of wilt u graag samen met Yvonne een aanvraag indienen, mail dan naar:       y.dijkslag@lokhorstschool.nl 

Wilt u eerst nog meer lezen over het Jeugdsportfonds ga dan naar:   gelderland.jeugdsportfonds.nl 
 

Kerst 

Ondanks alle maatregelen zijn we bezig met kijken wat mogelijk is om toch een gezellige kerstviering te organiseren. Wat in ieder geval anders zal zijn is dat de leerlingen dit jaar geen eten van thuis meenemen. Houd voor verdere informatie Parro goed in de gaten. Daar zal tijdig de nodige informatie rondom de kerstviering worden gedeeld. 
 

Toestemming delen foto’s in Parro 

In deze tijd, waarbij ouders niet in de school mogen komen en daardoor niet veel meekrijgen van wat er allemaal in de school gebeurt, is het fijn als er informatie en foto’s kunnen worden gedeeld. Wij willen jullie graag op de hoogte houden met berichten in Parro. Het delen van foto’s maakt die berichten duidelijker en leuker; je krijgt een beter beeld van wat er in het bericht staat en wat uw kind thuis verteld. Voor het delen van deze foto’s hebben wij toestemming van u nodig. Met deze toestemming kunnen we de leerlingen zichtbaar op de foto zetten en kan worden getoond hoe trots ze op hun gemaakte werk zijn of hoe serieus ze met iets bezig zijn. 

Parro is een besloten omgeving, waar alleen de ouders uit de betreffende groep bij kunnen. In de Parro app kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het delen van foto’s van uw kind(eren). Het gebruik voor foto’s in Parro valt onder “Nieuwsbrief”. 

Geeft u dit voor 8 november 2020 aan? Hebben we dan geen reactie ontvangen, dan gaan we ervan uit dat u toestemming heeft gegeven. 

 Agenda:

11 november: studiedag alle leerlingen zijn vrij
13 november: groep 1-2 vrij
17 november: digitale inloopgesprekken
27 november: groep 1-2 vrij
4 december: Sinterklaas
11 december: groep 1-2 vrij
17 december: Kerstfeest
18 december: studiedag alle leerlingen zijn vrij
19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie
8 januari: nieuwsbrief