Kerstfeest
Graag willen we alle vrijwilligers bedanken die een rol hebben gespeeld tijdens het kerstfeest. Jammer van de regen, maar wat hebben we ervan genoten.

De Nationale Voorleesdagen 2020
Dit jaar zijn de voorleesdagen landelijk op 22 januari tot en met 1 februari 2020. De Nationale Voorleesdagen zijn opgezet om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen, want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling (www.nationalevoorleesdagen.nl).

Voorlezen prikkelt tot fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier.

Het prentenboek van het jaar is het boek ‘Moppereend’ geworden. Dit boek is geschreven door Joyce Dunbar en geïllustreerd door Petr Horacek. Dit boek staat dan ook centraal tijdens de nationale voorleesdagen.


Waar gaat het boek van het jaar over?
Eend is erg aan het mopperen. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste… dat vindt zij. Want eend wil geen gaten graven met hond. Niet met varken in de modderpoel spelen. Niet kraaien met haan. Niet soezen met schildpad. Niet een lekker hapje eten met geit. Dus niemand wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijze wolk die boven haar hoofd steeds donkerder en groter wordt.

Aanknopingspunten voor een gesprek met de kinderen: dit leuke boek gaat over gevoelens en/of boosheid. Hier kun je samen met de kinderen over praten. Ben jij wel eens aan het mopperen? Wat doe je dan? En hoe zorg je ervoor dat je weer blij bent? En wat maakt jou dan blij? Heb jij ook wel eens zo’n grijze wolk boven je hoofd hangen?

Ook in de bovenbouw zullen er allerlei leesbevorderingsactiviteiten gegeven worden.
 


Rapport
Vrijdag 7 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar mee. De kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport. Op 11 februari zijn de rapportgesprekken met de leerkrachten. Bij een grote klas volgt er nog een dag. Opgeven is niet verplicht, maar als u de leerkracht wilt spreken kunt u zich opgeven via Parro. Binnenkort ontvangt u hierover een uitnodiging in de App.

Staking 30-31 januari
In overleg met onze stichting is er voor deze stakingsdagen een ander beleid. Alle scholen van Fluvium gaan hierdoor op dezelfde wijze met de staking om. Leerkrachten die niet willen staken, gaan gewoon aan het werk. Dat betekent dat de kinderen van deze juf of meester gewoon les krijgen en op school worden verwacht. Er zijn ook leerkrachten die wel staken. Deze kinderen mogen thuisblijven. Indien u geen opvang kan regelen, zal de school voor deze kinderen open zijn. 
Op onze school zal 50 % van de werknemers staken.
Via Parro wordt u op de hoogte gebracht of de leerkracht van uw zoon/dochter staakt of niet.


Adviesgesprekken groep 8
Op dinsdag 4 februari en donderdag 6 februari zijn de adviesgesprekken voor groep 8. In deze gesprekken geven we het definitief advies.


Agenda
13-21 januari: Citotoetsweek groep 4-8
17 januari: groep 1-2 vrij
22 januari: nationale voorleesdag
31 januari: groep 1-2 vrij
4 en 6 februari: adviesgesprekken gr 8
7 februari: rapport
7 februari: nieuwsbrief
11 februari: oudergesprek
24-28 februari: voorjaarsvakantie

 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.