Kerstviering

Op donderdag 19 december zijn alle kinderen weer uitgenodigd voor het kerstdiner. Vanaf 16:45 uur zijn de kinderen welkom. We starten met het kerstdiner om 17:00 uur.

De kinderen van groep 1 t/m 3 eten net als vorig jaar in het speellokaal. De andere groepen eten in hun eigen klas. 

Het kerstdiner wordt in samenwerking met de klassenouders samengesteld. Zij nemen contact met u op.

Tijdens het kerstdiner bezoeken alle groepen de levende kerststal. Deze is rondom de school. Ook u mag de levende kerststal bezoeken; hij is geopend vanaf 18:30 uur. Daarnaast is er voor de ouders vanaf 18:30 uur een drankje op het kleine plein. 

Om 18:45 zijn de ouders van groep 1 t/m 4 welkom in het speellokaal en/of de klas om de kinderen op te halen.

De groepen 5 t/m 8 gaan om 19:00 naar het kleine plein om vervolgens samen met ouders naar huis te gaan.

Sinterklaas
Wat wat het weer een gezellige tijd. We willen de ouderverening en andere vrijwilligers extra danken voor alle leuke activiteiten.


Acties nav de leerling en ouderenquete:
Vorig jaar hebben we een leerling- en ouderenquete afgenomen. Hierbij een overzicht van de acties die nav de uitslag zijn afgerond of nog lopend zijn:
 

  1. Verbeteren schoonmaak:  vanaf augustus werken we samen met een nieuw bedrijf. We zien, na wat startproblemen, langzaam vooruitgang komen. Tevreden zijn we echter nog niet.

  2. Aanpassen gebouw: onderzoek mogelijkheden nieuwbouw of verbouwen is afgerond. Binnenkort starten we met concrete plannen voor een verbouwing. Hierbij hebben de toiletten prioriteit. Ook wordt er gekeken om het gebouw meer geschikt te maken voor samenwerken tussen de leerlingen.

  3. Meer mediawijsheid lessen: Deze zijn ingepland in groep 5-8 met de leesmediacoach juf Adri. In de lessen is er meer aandacht voor internetvaardigheden-gebruik social media.

  4. Veiligheid op het schoolplein: Er zijn duidelijke pleinregels afgesproken. Er zijn concequenties opgesteld bij overtreding van de regels. 

  5. Opzetten van talentmiddagen: deze zijn vorig jaar 2x ingepland en uitgevoerd. Dit schooljaar zullen er meer talentenmiddagen zijn.

  6. Communicatie verbeteren met ouders: na onderzoek hebben we gekozen voor Parro. Daarnaast is communicatie een vast item in de MR -vergadering. Binnenkort hangt er buiten bij de ingang een communicatiebord. Ook de website is aangepast en verbeterd. Hier kunt u ook het nieuwe pestprotocol vinden. Heeft u nog ideeën om de communicatie te verbeteren? Dan horen we dat graag.
     

Letterfeest groep 3

Wat gaat de tijd snel, groep 3 heeft bijna alle letters al geleerd. Tijd voor een feestje! Op vrijdag 17 januari hebben we het letterfeest met groep 3. We gaan er een leuke dag van maken en in de middag willen we graag met alle ouders van groep 3 een spelletjesmiddag houden. U bent van harte welkom vanaf  13.00 uur. 
 

Foute Kersttruiendag

Vandaag is het foute Kersttruiendag. Vele kinderen kwamen in een foute kersttrui naar school. Het zag er gezellig uit.


Cito
Van 13 t/m 21 januari nemen we de halfjaarlijkse cito toetsen af.  's Ochtends zal hierdoor het normale onderwijsprogramma worden aangepast. Indien mogelijk zouden wij (leerkracht en leerling) het prettig vinden om alleen voor zeer dringende afspraken afwezig te zijn. 
De uitslag van de toetsen kunt u natuurlijk bekijken in het ouderportal en zullen besproken worden tijdens de rapportgesprekken. Daarnaast worden de citotoetsen gebruikt om het juiste onderwijsaanbod voor de kinderen te bepalen.


Parro
Bijna alle ouders hebben zich aangemeld bij Parro. Berichtjes uit de groep kunnen zo makkelijk bij u terecht komen. Natuurlijk kunt u als ouder ook een bericht sturen naar de leerkracht. We willen u echter vragen om ziekmeldingen telefonisch te blijven doen. Leerkrachten controleren onder lestijd niet hun telefoon. Ziekmeldingen via Parro worden dus te laat gezien.


Ook willen we u vragen om de privacy-voorkeuren voor uw kind te bekijken en eventueel aan te passen via parro. We merken dat het plaatsen van foto's op Parro, de nieuwsbrief, website of twitter bijna onmogelijk is, doordat bijna 80 % van de ouders heeft aangeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto's.  Parro-Parnassys is alleen intern zichtbaar, voor de nieuwsbrief, website en twitter gebruiken we alleen maar sporadisch foto's en deze worden eerst zorgvuldig bekeken of het voor social media geschikt is.
Hoe doet u dit? Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind.


Agenda
19 december: Kerstfeest
20 december: groep 1-2 vrij

23 december: start Kerstvakantie
6 januari 2020: weer naar school
13-21 januari 2020: citotoetsen
17 januari: groep 1-2 vrij
22 januari: Nationale VoorleesdagKerstwens
Aan het einde van deze nieuwsbrief willen we alle lezers fijne feestdagen toewensen en gelukkig, gezond 2020. We zien jullie graag weer op maandag 6 januari.

team R.Lokhorstschool.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.