1 juli studiedag

Maandag 1 juli is er een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen deze dag vrij zijn. We zien jullie 2 juli weer.

Cito uitslagen:
In de afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 3 t/m 7 gewerkt aan de jaarlijkse cito's. De individuele uitslagen van uw kind kunt u terug vinden in parnassys. 
De uitslagen van een totale klas worden gebruikt door de inspectie en onze stichting. Zij kijken of we aan de landelijke normen voldoen. Wij gebruiken het natuurlijk om te kijken wat we nog moeten verbeteren in ons onderwijs. De verbeterpunten zullen we volgend schooljaar verder uitwerken.
Dit waren de groepsscores ( 0,1- 5,0)

  lezen  begr lez  rekenen  spelling
gr 3 4,8  4,0  4,0  3,0
gr 4 4,7  4,2  4,4  4,2
gr 5 4,3  4,0  4,4  4,4
gr 6 4,8  4,3  4,1  4,3
gr 7 4,0  4,2  4,2  4,3

Het landelijke gemiddelde is 3,4. Wij kunnen dus zeer tevreden zijn met deze resultaten. 
 

Rapport

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat het laatste rapport eraan komt. Vrijdag 5 juli krijgen alle kinderen hun rapport mee.
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over het rapport, kunt u 8 juli bij de leerkracht terecht. Voor deze gesprekken maken we geen rooster, heeft u een vraag loop dan tussen 17.00 en 18.00 uur even bij de leerkracht binnen.

Afscheid groep 8

Zoals jullie wellicht wel gezien, gehoord en gemerkt hebben zijn de leerlingen van groep 8 druk bezig met de musical. Voor hen komt het afscheid van de Lokhorstschool nu heel dicht bij. Wat staat er nog te gebeuren voor deze groep.

Maandagmiddag 15 juli voeren zij de musical voor het eerst op voor de groepen 4,5,6 en 7. Maandagavond om 19:00u is de musical voor belangstellenden. Vanaf 18:45u kunnen de belangstellenden de school binnen. 
Dinsdagochtend 16 juli start de musical om 09:30u voor de mensen van het DOP en groep 1,2 en 3. Hier kunnen eventueel ook opa's en oma's aansluiten.
De leerlingen zijn dinsdag om ongeveer  12:15u vrij. Ze worden dan uitgezwaaid door alle leerlingen van de school.
Om 16:30u verwachten we de leerlingen van groep 8 in gala kleding weer terug op school en kunnen ze voor de 'laatste' keer over de rode loper de school binnen lopen. Publiek hierbij is natuurlijk welkom. De leerkrachten hebben ondertussen voor de leerlingen gekookt en zullen samen dineren.
Om 18:45 worden de ouders van de leerlingen uit groep 8 verwacht. Om 19:00u start de musical voor groep 8. Na de musical zal er een officieel afscheid zijn, we sluiten de avond af met een hapje en drankje.  

Vossenjacht

Woensdag 17 juli zal er door het dorp een vossenjacht zijn. Gelukkig hebben we ruim voldoende vossen en groepsbegeleiders kunnen vinden. De vossenjacht heeft als thema terugkijken op schooljaar 2018-2019.

Doorschuifochtend en talentendag:
Donderdag 18 juli starten we met de doorschuifochtend. Even een uurtje kennismaken met de nieuwe juf of bekende juf met nieuwe klasgenoten. 
Verder staat talent op deze dag centraal. In de groepen 1-4 en 5-7 zullen de kinderen een activiteit doen die zij zelf hebben gekozen. Zo zal er gekookt, geprogrammeerd, getekend, geknutseld, gezongen, gesport worden en nog veel meer. Dat wordt een leuke dag.  


 

Snappet studiemiddag:

Op woensdag 26 juni zijn een aantal leerkrachten bij de studiedag van Snappet ( digitaal systeem wat we gebruiken vanaf groep 4) geweest. We hebben daar kunnen zien welke mooie veranderingen we volgend jaar gaan krijgen. Met deze veranderingen kunnen we nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wie weet krijgen de kinderen de laatste weken al wat te zien van Snappet 4.0

Kompasmiddag: 

Ook op woensdag 26 juni was er vanuit Stichting Fluvium voor openbaar onderwijs een middag over de toekomst van ons onderwijs. Namens de leerlingen waren Danique en Sophie uit groep 8 aanwezig.
Juf Tessa was er namens de leerkrachten en Matthijs Masolijn namens de ouders. Zij hebben met vertegenwoordigers van de andere 20 scholen mee kunnen denken over het onderwijs in de komende 4 jaar. 
De eerste opbrengsten werden door onze bestuurder Jeroen Goes als volgt op de website gedeeld:

"We blikken terug op een succesvolle Kompasmiddag.
40 kinderen hielden zich bezig met de toekomst van de scholen. Ze kwamen tot vier thema’s met daarbij hun eigen idealen.
1. Gebouw en omgeving  (verkoeling, schone toiletten, aandacht voor het milieu, groene pleinen)

2. Het onderwijs (goed omgaan met ict, goede leerkrachten, stop het pesten, aandacht voor kinderen die meer/minder aankunnen, aandacht voor techniek en muziek, en een dip klas (als je even geen zin meer hebt)

3. Beweging (er zou meer beweging moeten zijn)

4. Kleine scholen (de meningen zijn divers, maar hier ging het vooral ook over samenwerking, reclame maken, mooie gebouwen neerzetten)

Het was mooi om de kinderen van alle scholen, die elkaar niet kenden, te zien samenwerking.  De ideeën van de kinderen verdienen het om in de Koers op te nemen. 

Bij de ouders werd er in vier rondes in kleine groepen gesproken over vier thema’s.
Passend onderwijs, samenwerking ouders/leerlingen/school, Digitalisering en Dalend leerlingenaantal (kleine scholen)

De samenvatting en conclusies van die gesprekken worden nog gemaakt. Deze thema’s raakten al ons Kompas in concept en geven daaraan een extra invulling."

Al deze thema's zijn volgend jaar terug te vinden in het strategisch beleidsplan van Fluvium en in ons eigen schoolplan.
We danken onze vertegenwoordigers voor hun bijdrage.

Zomervakantie:
Op vrijdag 19 juli om 12.30 uur begint de zomervakantie.
We kijken terug op een mooi schooljaar, met veel leuke activiteiten, mooie onderwijsverbeteringen, mooie resultaten van onze leerlingen. Kortom een jaar waar iedereen trots op mag zijn.  Dit alles was niet mogelijk geweest, zonder de vele ouderhulp. Dank hiervoor!
Volgend schooljaar zetten we dit graag voort om zo een nog betere school neer te zetten, zodat iedereen met trots kan zeggen; "Ik / mijn kind zit op de Lokhorst."
Tot volgend schooljaar! Wij hebben er nu al zin in.

Agenda
maandag 1 juli: alle leerlingen vrij, studiedag 
vrijdag 5 juli: rapport mee
maandag 8 juli: inloop rapport
donderdag 11 juli: schoolarts aanwezig
maandag 15 juli: musical
dinsdag 16 juli: afscheid groep 8
woensdag 17 juli:  vossenjacht 
donderdag 18 juli: doorschuifochtend naar de volgende groep
donderdag 18 juli: talentendag
vrijdag 19 juli: laatste schooldag.
20 juli t/m 1 september: zomervakantie
2 september: eerste schooldag
 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.