ANWB lichtbrigade
Op 14 november zijn vele leerlingen met de fiets naar school gekomen. De verkeeerscommissie, met hulp van handige vrijwilligers, stond klaar om de fietsverlichting te controleren. Vele kleine reparaties zijn uitgevoerd, zodat iedereen weer zichtbaar is in het verkeer. 

Parkeerbeleid- verkeersveiligheid
Nu de herfst volop is begonnen willen we vragen om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid. Onze kinderen komen 's ochtends in de schemer naar school. Soms zijn ze door de weersomstandigheden slecht zichtbaar. Graag extra aandacht voor de veiligheid dus. U helpt de kinderen enorm door iets verder weg te parkeren, zodat de straat overzichtelijk blijft.

Verkeersouder gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe verkeersouder? Voor informatie kunt u terecht bij meester Ronny.

Sint
Sinterklaas is weer in ons land. Dat is iedere dag te merken in de klassen. Liedjes zingen, knutselen en andere activiteiten zijn er weer volop. De schoenen zijn weer gezet, nu maar hopen dat Sint tijd heeft om langs te komen. Op 5 december verwachten we de Sint rond half 9 op school. 
Voor de bovenbouw ( gr 6-7-8) nog even de volgende data:
maandag 3 december tussen 8.00 en 8.30 uur surprises inleveren.
dinsdag 4 december tentoonstelling van de surprises om 14.30 uur. Hierbij is iedereen welkom. 
Start b-fit
Donderdag was de aftrap van een reeks van activiteiten rondom b-fit. Met alle leerlingen is er een leuke dans ingestudeerd. Komende maanden zullen we met regelmaat gastlessen ontvangen in het kader van de gezonde school. Meer bewegen en gezond eten zal hierbij de aandacht krijgen. 

Begrijpend lezen
Ontwikkelingen op onze school staan niet stil. Zo staat de komende periode het begrijpend lezen centraal. Vaak zien we dat dit bij onze leerlingen niet een favoriet onderdeel is. Door meer te gaan werken vanuit leesdoelen zullen de lessen aantrekkelijker worden voor onze leerlingen en zal het plezier en het resultaat verbeteren.  

Kerst
Hoewel we nog druk zijn met de Sint, lopen ook de voorbereidingen voor het Kerstfeest volop.
Graag willen we u het volgende al mededelen.
Op vrijdag 14 december organiseren we een samenzijn voor de ouderen uit Deil e.o. Rond 13.30 uur hebben we een inloop met een lekker kopje koffie/thee en een zelfgebakken (door de leerlingen) koekje, om 14.00 uur zal er een muzikaal optreden zijn van alle leerlingen. Rond 14.30 uur sluiten we af.
U kunt ons helpen door dit initiatief onder de ouderen kenbaar te maken en hen namens de school uit te nodigen.


 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.