Kinderboekenweek 2018
De kinderboekenweek zit er weer op. De afgelopen week is er veel gewerkt aan boekpromotie en zijn er lessen gegeven rondom vriendschap. Er waren diverse gastlessen. Afgelopen woensdag is de boekenweek afgesloten. Wat zagen we veel boekpersonages rondlopen op de boekenmarkt. De meesters en juffen bleven hierbij niet achter. Er is veel voorgelezen, niet alleen door de leerkrachten maar ook de kinderen hebben aan elkaar voorgelezen.
Heeft u thuis ook een keertje extra voorgelezen? Naast dat het een gezellig moment met uw kind is, draagt u ook bij aan de ontwikkeling van uw kind. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen. Dit geldt ook voor kinderen die al kunen lezen. 

Schoenendoosactie
in samenwerking met de kerk geven wij dit jaar aandacht aan de schoenendoosactie. Op 31 oktober komt dominee Klaas Touwen de kinderen alles vertellen over deze actie. 

Hierbij de eerste informatie: 

Actie Schoenendoos
De Lokhorstschool doet mee met een schoenendoosactie, waarin kinderen van hier iets kunnen delen met kinderen in Sierra Leone, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en Pakistan. Het gaat om spullen die voor ons heel gewoon zijn, maar waar kinderen in Afrika, Oost-Europa en Azië nauwelijks over beschikken: schriftjes, een potlood en een puntenslijper, een gummetje, pennen, een stukje zeep, tandenborstel, tandpasta. Maar ook: een knuffel, een pop, een autootje, springtouw, knikkers (vanaf vijf jaar). De dozen worden specifiek gemaakt voor jongens en meisjes van verschillende leeftijdscategorieën.

Op woensdag 31 oktober wordt het startsein gegeven. In week 45, vanaf maandag 6 november, kunnen de kinderen hun doos in Het Hart inleveren. De dozen worden opgestapeld tot een hoge brede toren! Op donderdag 8 november wordt de schoenendoosactie afgesloten en vieren we het resultaat!

Studiedag
Onze leerlingen kunnen een dagje langer genieten van de vakantie. Maandag 29 oktober zijn alle leerlingen vrij ivm een studiedag van de leerkrachten. Deze tweede studiedag staat nogmaals in het teken van de leerkracht als coach. Een van onze hoofddoelen van dit jaar is het verbeteren van het eigenaarschap van de leerling. Door coachgesprekken met de kinderen verhogen we de motivatie doordat ze meer betrokken worden bij het leren. Op 4 maart ronden we deze scholing af met de laatste studiedag.
Op woensdagmiddag 31 oktober starten de leerkrachten met eerste scholing rondom de nieuwe inzichten van begrijpend lezen. De leerlingen zullen de komende maanden gaan ervaren dat de lessen een andere aanpak gaan krijgen.


Lichtbrigade
Op 14 november vindt de jaarlijks lichtbrigrade plaats. Vanuit de verkeerscommissie worden de fietsen van de leerlingen ( gr 1 t/m 8) gecontroleerd op verlichting. Vergeet dus niet om op de fiets te komen.
We zoeken nog een ouder die komt helpen om de actie zo soepel mogelijk te laten verlopen. U kunt zich opgeven bij meester Ronny.

Jaarverslag MR
Op onze website kunt u het jaarverslag lezen vanuit de MR. Wilt u weten wat er in de MR afgelopen jaar besproken is gebruik dan deze link.

Juf Antonie
Onze ib-er heeft een nieuwe baan, gelukkig blijft ze wel aan onze school verbonden. Ze levert echter wel een halve dag in, vanaf 1 december is zij nog twee dagen aanwezig. We wensen haar veel succes met de nieuwe uitdaging.

80% regeling bij toetsen:
Zoals in een eerder nieuwsbrief uitgelegd hebben we onze toetsnormeringen aangepast. We gaan uit van een 80% regeling. Wat is een 80% regeling? Hierbij gaan we uit dat leerlingen de oefenstof voldoende beheersen als ze 80% van de antwoorden goed hebben. In dat geval is 80% goed dus een 6. Dat dit gevolgen heeft voor de cijfers van de toetsen zijn we ons zeker bewust. 

Deze aanpassing past bij onze visie: 
hoge doelen stellen bij de leerling.
Hierbij een stukje theorie omtrent hoge verwachtingen bij leerlingen.

Hoge verwachtingen: het Rosenthaleffect

Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren. Het is goed voor hun ontwikkeling als we van alle leerlingen in principe dezelfde hoge basisverwachtingen hebben. Aparte groepen met lagere doelen zijn funest voor leerlingen: ze worden systematisch te laag ingeschat. Dit effect wordt in de literatuur beschreven als een ‘zichzelf waarmakende voorspelling’, in het Engels ‘selffulfilling prophecy’.

  • Als er lage verwachtingen zijn, dan spreken we van het 'Golemeffect’;
  • bij hoge verwachtingen van het ‘Rosenthaleffect’ .

Er treedt een cirkel van falen op of juist een cirkel van succes.

Met behulp van deze uitgangspunten werken we aan het verhogen van onze opbrengsten.
We beseffen ons terdege dat het voor een ieder wennen is. Niemand vindt het prettig om een onvoldoende te scoren op een toets. Maar ervaringen leert ons dat dit snel tot het verleden gaat horen en een ieder de scores gaat behalen die passen bij het kind.

Excursie naar de Veluwe.
Op donderdag 4 oktober is groep 7 naar de Veluwe geweest. In het Museonder hebben de leerlingen van alles geleerd over de dieren en planten die voorkomen op de Veluwe. Zo konden ze een wortelstelsel van 135 jaar oud bekijken en ook voelen hoe koud water diep onder de grond nu eigenlijk is. Daarnaast hebben ze The Nature Game gespeeld. Een spel waarbij je, met een iPad, lopend door een groot stuk van het park gaat en spelenderwijs een geschiedenisles krijgt over het oorspronkelijke idee voor een museum van mevrouw Kröller-Müller. Het was een mooie, leerzame en leuke dag! Via deze weg willen we alle ouders die deze dag wilden en konden rijden nogmaals bedanken!

Les op het gemeentehuis
Ieder jaar mag groep 7 een les volgen op het gemeentehuis in Geldermalsen. Deze les wordt gegeven door de mensen van ProDemos en gaat over democratie. Met deze les willen ze de leerlingen kennis laten maken met de politiek. In twee uur tijd leren ze wat een politieke partij doet, wat er in de raadszaal gebeurt en hoe er beslissingen worden genomen. De leerlingen vormen eigen partijen en nemen beslissingen over een fictieve stad 'Democracity'. Wat vinden zij belangrijk? Welke gebouwen moeten er in hun stad komen te staan en waarom? Eer zeer leerzame ochtend dus!

inloopgesprekken 14 november
Op woensdag 14 november ( middag en avond) vinden de inloopgesprekken plaats. U ontvangt hierover een email. . Voor deze gesprekken kunt u zich opgeven via het ouderportal of via de email m.heevel@lokhorstschool. Om fouten te voorkomen graag alleen deze twee mogelijkheden gebruiken. De gesprekken zijn niet verplicht.
U kunt zich opgeven voor de gesprekken tot 8 november. In het weekend ontvangt u via de email het exacte tijdstip.


Herfstvakantie

Tot slot wensen wij u een fijne vakantie, laten we hopen dat we nog even mogen genieten van dit prachtige weer.

We zien elkaar weer op dinsdag 30 oktober.
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.