Verkeersouder
Hierbij een herhaalde oproep. We zijn op zoek naar een nieuwe verkeersouder.  Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website. https://www.lokhorstschool.nl/index.php?section=11&page=989

Kinderboekenweek
Op 3 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar vriendschap. Tot aan de herfstvakantie zullen er veel activiteiten zijn die passen bij de kinderboekenweek en natuurlijk ook bij vriendschap. Naast leespromotieactiviteiten zijn er muzikale activiteiten, voorstellingen, boekverkoop enz. Via de email houden we u op de hoogte.  

Vacature: Bibliotheekbaas
Een tijdje geleden hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een sollicitatiebrief geschreven voor de functie van bibliotheekbaas. Hierin moesten zij beargumenteren waarom zij juist wel of juist niet voor deze functie in aanmerking kwamen.
Na een strenge selectieprocedure mochten er op 11 september 10 leerlingen door naar de sollicitatiegesprekken met juf Yvonne en juf Inge. Tijdens deze gesprekken werd er onder andere gelet op het enthousiasme en de inbreng van nieuwe ideeën voor de bibliotheek.
Op 17 september is er bekend gemaakt, welke leerlingen bibliotheekbaas mogen worden. Dit zijn geworden:
Groep 6: Merel en Indy
Groep 7: Bobby, Bas en Wieke
Groep 8: Robin en Danique (met Thom als reserve)
Op 18 september hebben zij een workshop (georganiseerd vanuit bibliotheek Rivierenland) gevolgd. Hierbij hebben de leerlingen onder andere geleerd, hoe zij de boeken moeten sorteren en hoe ze andere leerlingen het beste kunnen adviseren. 

Mad science workshops
De presentatie van Mad science over techniek was een groot succes. Voor het naschools aanbod is veel belangstelling. Komende weken gaan er twee groepen zelf met techniek en wetenschap aan de slag.
Ook voor het naschools aanbod rugby is veel belangstelling.  Na schooltijd kan er op ons schoolplein lekker gesport worden onder leiding van de combinatiefunctionaris sport. ( Stef of Luuk)

Naschools aanbod Welzijn West Betuwe
In de komende maanden is er een groot aanbod van activiteiten. In blok 2 is er geen specifiek aanbod voor onze school. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden bij activiteiten op de andere scholen. Voor het aanbod verwijzen we graag naar: https://www.welzijnwestbetuwe.nl/geldermalsen/naschoolsaanbod

 
Even voorstellen

Langs deze weg wil ik mijzelf even voorstellen; ik ben Corinne, getrouwd met Elco en trotse moeder van 4 (grote) zonen. Na eerst een lange tijd in de commerciële wereld werkzaam te zijn geweest heb ik overstap gemaakt naar het onderwijs. Inmiddels ben ik alweer bijna 10 jaar, met enorm veel plezier,  werkzaam in het onderwijs.

En met ingang van dit schooljaar kom ik het team van de Lokhorstschool versterken. Hier heb ik heel veel zin in!!

Op woens- en donderdag ga ik aan RT-taken invulling geven en op vrijdag sta ik in groep 4/5.

Hulp ouders
De eerste maand hebben we een aantal leuke uitstapjes gehad. Zo zijn er leerlingen naar Spijk geweest voor het KLM open. Groep 7 en 8 had ook nog een uitstapje in kader van Monumentendag. Dit alles is mogelijk gemaakt door vele chauffeurs. Bedankt hiervoor!
De komende weken staan in teken van de muziekvoorstellingen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Brandoefening
Op 5 september hebben we een brandoefening gehouden. Deze oefening was bij iedereen bekend. De kinderen waren op de juiste wijze op een vlotte manier op de verzamelplaats.  De volgende brandoefening zal op een onbekend moment komen, we verwachten dat de kinderen dan net zo als nu vlot en veilig naar buiten komen.

Weet u nog?
Maandagavond is de infoavond voor de groepen 1 t/m 5.
gr 4-5  24 september  19.00 uur
gr 1-2  24 september  20.00 uur
gr 2-3  24 september  19.30 uur

De infoavonden van groep 6 t/m 8 zijn goed bezocht.  Even meekijken in Snappet ( digitaal lessysteem) werd als zeer prettig ervaren.
Op 26 september en 3 oktober vinden de presentaties plaats die onze leerlingen samen met het Gelders orkest hebben voorbereid. U bent van harte welkom. Tijdstip waarschijnlijk 12 uur. U krijgt hierover nog bericht.

Stagiaires
In sommige groepen zijn de stagiaires begonnen.
Inge ( gr 4-5), Mariëlle (groep 6) en Vera (groep 7) we wensen jullie een leerzame tijd toe op onze school. Naast pabo studenten hebben we ook een ICT-stagiare. Jerico, ook jij een leerzame tijd gewenst.

Studiedag
Op de dag van de leraar zijn alle leerkrachten hard aan het studeren. Op deze dag start de scholing de leraar als coach. Alle kinderen zijn deze dag vrij.