Groepsverdeling
Hierbij de verdeling nog even op een rij:
groep 1-2 Juf Annerieke en juf Marlie
groep 2-3 Juf Tessa
groep 4-5 juf Ria
groep 6 meester Ronny
groep 7 juf Esther
groep 8 meester Harry

Op dit moment zijn we nog bezig met vacature voor gr 4-5 en 1-2-3.

Vanuit de MR
 
Nu het schooljaar ten einde loopt, een korte update vanuit de MR. Als MR merken we dat er meer rust op school is en dat de school resultaten ook de goede kant op gaan, daar zijn we blij mee.
Het MR jaarverslag van dit schooljaar zal aan het begin van het volgende schooljaar gepubliceerd worden.
 
Oudergeleding MR
Aan het einde van dit schooljaar zit de zittingstermijn van Inge Dijkstra erop. Inge heeft veel bijgedragen aan de diverse ontwikkelingen die onze school de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Wij zijn Inge hier veel dank voor verschuldigd.
Dus @Inge, dank je wel voor alles wat je voor de MR en GMR gedaan hebt!
Omdat de MR eerder dit schooljaar ingekrompen was tot een personeelsgeleding en een oudergeleding van elk 2 personen, wordt Inge niet vervangen in de MR.
Hans Dussel en Joke van der Eijk gaan volgend schooljaar hun laatste zittingstermijn in. Dit betekent dat er in de loop van het volgende schooljaar een oproep voor 2 nieuwe MR leden gedaan zal worden. Mocht dit u iets lijken en/of heeft u al vragen hierover, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via ons e-mail adres MR@Lokhorstschool.nl en uiteraard kunt u ons ook persoonlijk benaderen.
 
GMR
De GMR is de overkoepelende MR van de Fluvium scholen. Inge Dijkstra heeft de afgelopen 3 jaar onze school in de GMR vertegenwoordigd en stopt hier nu mee.
Als gevolg van de fusie van de onderwijsorganisaties Fluvium en Spoenk wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 een nieuwe GMR gevormd.
De MR is blij dat Sylvia Roldanus de taak van Inge over wil nemen. Sylvia zal m.i.v. volgend schooljaar namens onze school deelnemen aan de nieuwe GMR.


Bericht van de bibliotheek
Deze zomer zal Léon Biezeman, schrijver met dyslexie, ambassadeur voor Dyslexia International en lid van het Expertteam van de Oudervereniging Balans, het Makkelijk Lezen Plein (MLP) van diverse bibliotheken bezoeken.
Léon komt daar om te schrijven maar vindt het ook leuk om met kinderen, in contact te treden. Hij vindt het interessant om verhalen te horen, vragen te beantwoorden en misschien zelfs samen iets te schrijven. Hij wil er graag een gezellige middag van maken.

Léon heeft zelf dyslexie, maar ondanks dat schreef hij zes boeken waaronder ‘Schrijven met dyslexie’ een boek vol verhalen van kinderen met dyslexie en het boek Appzurt, dyslexie van a tot z. Een boek met leuke feitjes en weetjes voor kinderen.

Op woensdag 4 juli is Léon van 13.30 tot 15.30 uur in Bibliotheek Rivierenland, Geldermalsen 

Afscheid juffen
De laatste werkdagen van juf Jannie en juf Anja breken langzaam aan. Op school zijn we druk met alle voorbereidingen. Natuurlijk houden we alles tot het laatste moment geheim. Dat valt voor de afscheidnemende juffen niet mee, maar kinderen en collega's zwijgen in alle talen. 
Op woensdagochtend 11 juli staat het feest voor juf Anja gepland. Donderdagochtend zal er voor juf Jannie een mooie verrassing van de kinderen zijn.
Op woensdag 11 juli vanaf 12.00 uur kunnen ouders, oud-leerlingen, oud-collega's en andere belangstellenden afscheid nemen tijdens de receptie. We hopen dat u hier allemaal even tijd voor kunt vrijmaken.
 

Streetwise
ANWB Streetwise komt vrijdag 6 juli bij ons op bezoek.  Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om naar onze school te komen. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. De onderdelen zijn:
  • Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
  • Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
  • Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

Afscheid bibliotheekmoeders
Volgend schooljaar zullen we de bibliotheek anders gaan inzetten. Om de leespromotie te verhogen mogen de kinderen vaker naar de bibliotheek, zullen bovenbouwkinderen een rol krijgen in deze promotie.
We willen alle biebmoeders hartelijk danken voor het beheren van de bibliotheek.

Weet u nog?
Ons zelfservice bibliotheekpunt Deil is altijd open op schooldagen. Reserveer nog snel een boek voor de vakantie en kom het ophalen op school.

Doorschuifochtend
Op donderdag 12 juni gaan we allemaal even kennismaken in de nieuwe groep. Hoe zou de juf of meester in de klas zijn? Kortom samen even een leuk momentje voor het nieuwe schooljaar.

Toets cijfers wereldorientatie
Door een oplettende ouder zijn we gewezen op een fout in de berekening van de cijfers voor de toetsen van aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. We gaan dit komend schooljaar aanpassen. 

Zomervakantie
Op vrijdag 13 juli begint om 14.30 uur de zomervakantie. We kijken terug op een mooi schooljaar, met veel leuke activiteiten, mooie onderwijsverbeteringen, mooie resultaten van onze leerlingen, toenemend leerlingaantal. Kortom een jaar waar iedereen trots op mag zijn.  Dit alles was niet mogelijk geweest, zonder de vele ouderhulp. Dank hiervoor!
Volgend schooljaar zetten we dit graag voort om zo een nog betere school neer te zetten, zodat iedereen met trots kan zeggen; "Ik / mijn kind zit op de Lokhorst."
Tot volgend schooljaar! Wij hebben er nu al zin in.

Weet u nog?
Volgend schooljaar hebben we op 
woensdag  allemaal tot 12.30 uur les.


Tot slot wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie ( deze begint echt pas om 14.30 uur!) toe.
Team obs de Lokhorstschool