De oudervereniging 


De Oudervereniging ondersteunt het schoolteam met het organiseren van verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. Dit zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en Koningsspelen, maar ook ouderavonden en groeps-specifieke activiteiten. Kortom met zijn allen zorgen we voor een leuk en gezellig schooljaar!
Het bestuur (de Ouderraad) van de vereniging bestaat momenteel uit de volgende leden:

Kitty Bronk
Sybranda van Egmond 
Mariëlle van Kessel
Marlize Roelofse
Sylvia Roldanus 
Veroniek Smits 
Miriam Vooijs 

Vrijwillige ouderbijdrage
De activiteiten van de vereniging worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks verzoekt de ouderraad alle ouders om een vrijwillige bijdrage. Ouders zijn niet verplicht deze te betalen, maar de ouderraad is voor het organiseren van b.v. het Sinterklaas- en Kerstfeest wel afhankelijk van deze bijdrage. Daarnaast zorgen wij graag voor een buffer waarmee wij af en toe grotere uitgaven kunnen bekostigen zoals bijvoorbeeld een nieuwe zandbak of andere attributen voor het schoolplein. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 23,50 euro per kind. Begin oktober ontvangt u een verzoek voor de betaling voor deze vrijwillige bijdrage.

Voor vragen, ideeën en/of suggesties kun je ons natuurlijk aanspreken op het schoolplein of mailen naar:

orlokhorstschool@gmail.com