Ouderbijdrage


Voor het organiseren van feesten en activiteiten voor het schooljaar 2018/2019 vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling. Deze bijdragen zijn inclusief schoolreisje en schoolkamp. Ieder jaar wordt de bijdrage bijgesteld aan de hand van de inflatiecorrectie.
Op het moment dat uw betaling is ontvangen, bent u automatisch lid van de oudervereniging en kan uw kind aan alle activiteiten deelnemen.
Het bedrag van de ouderbijdrage kan in één keer of in 3 termijnen worden betaald d.m.v. automatische incasso. Indien u zelf het bedrag wenst over te maken kunt u dit doen op onderstaand bankrekeningnummer, o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).
Het rekeningnummer is: IBAN NL44 RABO 0313 1203 07 t.n.v. Oudervereniging Lokhorstschool.
De oudervereniging is bereikbaar voor ideeën, suggesties en vragen op mailadres or@lokhorstschool.nl