Ouderbijdrage


Voor het organiseren van feesten en activiteiten voor het schooljaar 2019/2020 vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling.  Ieder jaar wordt de bijdrage bijgesteld aan de hand van de inflatiecorrectie.
Op het moment dat uw betaling is ontvangen, bent u automatisch lid van de oudervereniging en kan uw kind aan alle activiteiten deelnemen.
Het bedrag van de ouderbijdrage kan in één keer of in 3 termijnen worden betaald d.m.v. automatische incasso. Indien u zelf het bedrag wenst over te maken kunt u dit doen op onderstaand bankrekeningnummer, o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).
Het rekeningnummer is: IBAN NL44 RABO 0313 1203 07 t.n.v. Oudervereniging Lokhorstschool.
De oudervereniging is bereikbaar voor ideeën, suggesties en vragen op mailadres or@lokhorstschool.nl