Voorschoolse en buitenschoolse opvang Mikmak op de Lokhorstschool

 
Op de Lokhorstschool is  buitenschoolse opvang Mikmak gehuisvest.
BSO Mikmak bestaat uit 1 groep met maximaal 20 kinderen en is geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30 – 18.00 uur.
In de vakanties wordt Mikmak samengevoegd met een BSO locatie in de buurt.
De ruimte van Mikmak is gezellig en huiselijk ingericht waar verschillende speelhoeken/speelmogelijkheden zijn voor de kinderen.
Aan de hand van een activiteitenprogramma, wat een aantal weken duurt, worden de kinderen meegenomen en uitgedaagd. Dit kan zijn in creativiteit, sport en spel, wetenschap en techniek en voeding.
Naast de BSO ruimte ligt het gymlokaal waar de kinderen activiteiten aangeboden kunnen krijgen. Ook kunnen de kinderen zich uitleven op het grote aangrenzende schoolplein.
Daarnaast is er volop ruimte voor eigen inbreng en ideeën vanuit de kinderen.
 
Binnen Kinderopvang Rivierenland werken we met een activiteitenontwikkelaar. Zij ontwikkelt, plant en coördineert de thema’s op de locaties buitenschoolse opvang. Ideeën, talenten, hobby’s van kinderen, medewerkers en externen worden hierbij zoveel als mogelijk ingezet.
 
Naast buitenschoolse opvang wordt er ook voorschoolse opvang geboden van 7.00-8.30 uur.
 
Kies de opvang die bij u past!
Een goede combinatie van de verschillende producten kan u helpen een pakket samen te stellen dat het beste bij uw wens past. Kinderopvang Rivierenland helpt u hier graag bij. Een telefoontje of email is voldoende om u te verzekeren van onze expertise in het combineren van de aangeboden mogelijkheden.
Mogelijkheden zijn o.a.: strippenkaart voor incidentele opvang, vakantieopvang, 48 wekenopvang.
U kunt ons dagelijks bereiken via: 0345-849991.
Kies voor Planning en Informatie.
U kunt natuurlijk ook mailen. Doe dit dan naar: planning@krbv.nl
 
 
@kovrivierenland    kinderopvangrivierenland   www.krbv.nl