Ons bestuur


Onze scholen worden, samen met dertien andere openbare basisscholen uit de gemeente Geldermalsen en Neerijnen, bestuurd door het bestuur van de Stichting Fluvium.
Stichting Fluvium baseert haar identiteit op de beginselen voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat Stichting Fluvium algemeen toegankelijk is voor iedereen die deze beginselen respecteert. Deze waarde wordt toegepast bij het toelaten van leerlingen, het aanstellen van personeel, de benoeming van bestuursleden, de verkiezing van medezeggenschapsraden en het bevorderen van de ouderparticipatie.
 

Organisatie en eigenheid

Stichting Fluvium is een professionele, transparante organisatie die een structuur heeft waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk en logisch zijn verankerd. Stichting Fluvium draagt zorg voor de continuïteit in onderwijskundig, personeel en financieel opzicht. Het bovenschools management stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan en richt zich vooral op het realiseren van de strategie. De Raad van Toezicht staat op afstand, bezit relevante expertise en treedt vooral kaderscheppend en controlerend op.
De Fluvium-scholen werken daar waar mogelijk samen, zonder hun eigen identiteit te verliezen. Zij leggen op professionele wijze verantwoording af aan het bovenschools management en zijn zich er van bewust dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel, Stichting Fluvium.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site:
www.stichtingfluvium.nl

Stichting Fluvium
Panoven 29
4191 GW Geldermalsen


Postbus 173
4190 CD Geldermalsen

tel.  085 - 27 34 660