splitsing groep 1-2
Over het grote aantal kinderen in groep 1-2 hebben zowel ouders als leerkrachten hun zorgen geuit. Fluvium heeft extra formatie gefaciliteerd om het mogelijk te maken deze groep te splitsen. Maandag 21 maart a.s. starten we me de nieuwe groepsindeling.