situatie Minzerie
slider placeholder
Situatie Minzerie  Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief wil ik u informeren over de situatie op onze collega-school in Enspijk, De MInzerie, vanuit mijn functie en verantwoordelijkheid als schoolleider. Het gonst inmiddels van de verhalen in dit deel van de Betuwe over de voortgang op De Minzerie en daarom heb ik er behoefte aan om het een en ander in een juiste perspectief te plaatsen.   In 2007 constateren we, de directie, Ronny van Ooijen en ik, bij de 1 oktobertelling, dat de werkelijke leerlingenaantallen niet in verhouding staan tot de prognoses. In Enspijk worden heel weinig kinderen geboren. Peuterspeelzaal ’t Steijntje heeft weinig tot geen kinderen voor De Minzerie op de lijst staan. Wij hebben bij het bestuur, de algemeen directeur dhr. Ronald Hendricx, deze constatering aangekaart en besproken. De afgelopen jaren loopt het leerlingenaantal terug van 54 naar 50 leerlingen. Op 1 oktober 2007 tellen we 46 leerlingen met een perspectief van een zeer geringe instroom van kinderen uit het dorp. In oktober 2008 tellen we nog 40 leerlingen, in het schooljaar 2009 – 2010 bezoeken 33 kinderen de school. Het lijkt erop, dat de school leegstroomt. De vraag waar alle betrokkenen van De Minzerie voor staan is:  “Hoe kan de school leerlingen uit het eigen dorp en uit de regio naar zich toe trekken”? Daar zijn, in overleg met de algemeen directeur, team en MR-ouders, verschillende alternatieven voor bedacht en besproken. Uiteindelijk willen alle betrokkenen, inclusief het bestuur van de stichting Fluvium, maar één ding, De Minzerie als zelfstandige school in stand houden. In mei 2009 werd een goed bezochte algemene informatieavond voor de inwoners van Enspijk georganiseerd. De boodschap van die avond was tweeledig: Ouders en inwoners goed informeren over de situatie waarin De Minzerie – het dorp Enspijk in feite – zich bevindt. De opvolgend algemeen directeur van Fluvium, mevr. Hanneke Buisman, verzekerde de aanwezigen, dat de school gegarandeerd nog drie schooljaren als zelfstandige school kan bestaan. Ouders en verzorgers van de huidige en instromende kinderen weten nu, dat de school de komende jaren open blijft; Krachten mobiliseren, mensen uit Enspijk bijeen brengen, die zich inzetten voor het behoud van de school. Vervolgens werd een werkgroep opgericht bestaande uit de directie, een teamlid, de beide MR-ouders, drie ouders en een Fluvium medewerker van het stafbureau. Hoofddoel van deze werkgroep is De Minzerie in de regio onder een zo breed mogelijke belangstelling te brengen. De posters en brochures treft u nu overal aan. Er wordt gesproken over woningbouw (nieuwbouw) in Enspijk met de gemeente Geldermalsen en de stichting Kleurrijk Wonen, organiseert de school open lesdagen, wordt bewust de pers opgezocht, zijn voorbereidingen in gang gezet om een politieke discussie-avond te organiseren op De Minzerie m.m.v. vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeente Geldermalsen met als onderwerp: “het belang van het kleine-kernen-beleid”, het liefst nog voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het streven is om die avond in januari 2010 te beleggen en een uitnodiging gaat naar alle belangstellenden in de gemeente Geldermalsen. Een zeer actueel en interessant onderwerp, mede gelet op het feit, dat de wethouder van onderwijs dhr. Cor Gradisen per 1 november opstapt.