Schoolreis

Maandag 27 mei gaan we op schoolreis met groep 1 t/m 7 naar Duinoord. We vertrekken om 8.45 uur en verwachten om 17.00 uur op school te zijn. We gaan er een gezellige dag van maken!

 

Citoweek

Van 3 t/m 12 juni worden de Cito toetsen weer afgenomen. Het dagelijkse programma zal er anders uitzien dan normaal. Indien mogelijk zouden wij (leerkracht en leerling) het prettig vinden om alleen voor dringende afspraken afwezig te zijn. De resultaten worden gebruikt om het onderwijsaanbod passend te maken. Wij wensen alle kinderen veel succes!

 

Kamp groep 8

5, 6 en 7 juni gaat groep 8 op kamp naar Soest. We worden uitgezwaaid op woensdagochtend rond 8.45 uur. Moe en met een hese stem komen we terug op vrijdag tussen 15 en 16 uur ( afhankelijk van de files).

 

Welles, Ollie en Ellie

Het gaat goed met de kuikens! Alle drie groeien ze als kool. Wat begon als een lesidee voor de kleuters, groeide uit tot iets wat vele andere kinderen ook bezig houdt. Hoe mooi is het om te zien dat sommige kinderen meer durven door de drie kippetjes?! En wie had bedacht dat een toets meer ontspannen gemaakt zou worden met deze kleintjes in de buurt!! De groeigrafieken zijn mooi rekenmateriaal voor de bovenbouw en er komt zelfs nog een spreekbeurt over alle drie! Voor degenen die zich zorgen maken over de bewegingsvrijheid van de kuikens…………….ze lopen elke dag een tijd buiten en mogen, als ze volwassen zijn, hele dagen vrij rondlopen in een tuin in Dreumel.

 

Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/ het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen of twijfelt u, maak dan gerust een afspraak met Yvonne Dijkslag (e-mail: y.dijkslag@lokhorstschool.nl). Zij is intermediair voor dit fonds en kan u wellicht verder helpen.

Nieuwe MR-leden 

De bezetting van de oudergeleding van de MR is rond. Verkiezingen zijn niet nodig. De nieuwe MR-leden zijn: Joris Broekmans, vader van Merel (gr 6), Fons (gr 2-3) en Marie (gr 1-2) en Matthijs Masolijn vader van Marijn ( gr 1-2) 

 


 

Uitslag eindcito 

In april hebben de leerlingen uit groep 8 de cito-eindtoets gemaakt. Twee dagen extra hard werken, want voor het eerst moest de toets in twee dagen gemaakt worden. Dat was wel even wennen. 
Onze gemiddelde score was 535,1 net iets onder het landelijke gemiddelde. Groep 8 knap gedaan, want we heben gezien hoe hard jullie allemaal nog zijn gegroeid het afgelopen jaar. We zijn trots op jullie.
De adviezen die bij deze toets gegeven zijn, zijn  juist. De berichten uit de media over foutieve adviezen, zijn niet voor ons van toepassing.
De uitslagen van de entreetoetsen verwachten we binnenkort. Voor de leerlingen van groep 7 zullen we dan zo snel mogelijk advies-rapportgesprekken inplannen. 
 

Schooljaar 2019-2020

De belangrijke data voor komend schooljaar kunt u terugvinden in parnassys. Bent u het wachtwoord vergeten, vraag snel een nieuw wachtwoord aan.

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020

De groepsverdeling voor komend schooljaar is bekend, de MR is hiermee akkoord gegaan.

Groep 1-2 juf Annerieke en juf Marlie
Groep 2-3 juf Tessa
ondersteuning in 1-2-3 juf Yvonne Z
Groep 4 juf Ria + juf Yvonne Z
Groep 5-6 juf Esther 
Groep 7 meester Ronny
Groep 8 meester Harry
 

Vossenjacht
Op woensdag 17 juli organiseren we samen met de ouderraad de traditionele vossenjacht. Om deze vossenjacht een groot succes te maken hebben we uw hulp nodig. We zoeken namelijk nog vossen en ouders die met een groepje kinderen door Deil willen lopen. 
Opgeven als vos - begeleider kan door uw naam door te geven via de email: t.rothoff@lokhorstschool.nl  Heeft u als vos een voorkeur voor de straat kunt u dat natuurlijk ook vermelden. Kunt u zelf niet, maar kan wel iemand uit uw omgeving ( bdan horen we dat graag. Ook zij zijn namelijk van harte welkom. "Onbekende" vossen zorgen voor een verrassend effect.
De vossenjacht duurt de hele ochtend, de precieze tijden volgen nog.
 

Agenda
27 mei: schoolreis gr 1-7
30-31 mei: hemelvaartvakantie
3-12 juni: citotoetsen 
5-6-7 juni: schoolkamp gr 8
10 juni: 2e pinksterdag
14 juni: gr 1-2 vrij
28 juni: volgende nieuwsbrief
28 juni: gr 1-2 vrij
1 juli: gr 1-8 vrij 
5 juli: rapport
8 juli: inloopgesprekken rapport
12 juli: gr 1-2 vrij
16 juli: afscheid groep 8 - musical
17 juli: vossenjacht
18 juli: doorschuifochtend - talentendag 
19 juli: laatste schooldag om 12.30 uur begint de zomervakantie.

 

 


 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.