Nationale voorleesdagen
De afgelopen maand stond het (voor)lezen op school centraal. Het leesfeest sloten we vorige week af met een grote verrassing voor de kinderen, allerlei opa's en oma's , vaders of moeders kwamen voorlezen. Wat hebben we genoten van de mooie verhalen.
Goed leren lezen vinden wij erg belangrijk. Dat kunnen we echter niet alleen op school. Daar hebben we de hulp van thuis voor nodig. Lekker voorlezen of stimuleren om zelf te lezen helpt heel erg in de ontwikkeling van het kind. Om dit te stimuleren hebben we het project "Boekenhapper" ingezet. Alle kinderen hebben volop gelezen thuis, maar er zijn natuurlijk altijd winnaars. Dit zijn onze boekenhappers van 2018:
groep 1 Allisya
groep 2 Finn
groep 3 Jana
groep 4 Femke
groep 5 Divya
groep 6 Roos
groep 7 Thom
groep 8 Tim
Alle winnaars hebben een mooie foto hangen in de bibliotheek en hebben een klein kadootje ontvangen. Wie worden de boekenhappers van 2019? We zullen het zien.

EHBO groep 8
Na flink oefenen met het aanleggen van verbanden, de stabiele zijligging enzovoorts zijn alle kinderen van groep 8 geslaagd voor het EHBO examen. Gefeliciteerd! 

Nieuwe juf groep 4/5
Vorige week is Wilma vd Steenhoven in groep 4-5. We zijn blij dat we, in tijden van een groot leerkrachten tekort, iemand hebben kunnen vinden voor 1 dag. Wilma is ook werkzaam op een andere school en zocht nog uitbreiding voor 1 dag. Kortom een ideale match voor ons. We wensen Wilma heel veel plezier toe in groep 4-5. 
Kleutergroepen:
Om de huidige kleutergroep niet groter te maken starten we na de voorjaarsvakantie met een nieuwe instroomgroep. Voor de huidige groepen gaat er niets veranderen.
Deze instroomgroep zal in het begin klein zijn, maar al snel komen er nieuwe leerlingen bij.

Stage IB
Mijn naam is Tessa, 23 jaar en woonachtig in Tiel. Ik ben een derdejaarsstudent aan de pabo. Op dit moment volg ik de minor ‘Professioneel opvoeden’. Om mijn inzichten op dit gebied te verbreden binnen dit onderwijs loop ik van februari tot eind juni, 1 dag per week, stage bij de intern begeleider van de Lokhorstschool (Antonie Rozema). Tijdens deze periode hoop ik veel leren over het welbevinden van kinderen en gedragsmatige verschillen, zodat ik na het volgen van deze minor de hulpvragen van ouders en leerkrachten met betrekking tot de opvoeding kan beantwoorden.

Onderwijstijd
Hoewel het schooljaar nog lang niet voorbij is, zijn we al bezig met komend jaar. Een verandering van schooltijden komt dan aan de orde. In het schooljaar 2015-2016 en 2016 -2017 is er door te veel vrije lesdagen niet voldaan aan de onderwijstijd. Dit zorgt er voor dat we met het huidige systeem niet voldoen aan de wetgeving ( 7520 uur in acht schooljaren). Daarnaast is er de afgelopen jaren een uitbreiding gekomen van de kerndoelen ( bijv burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling enz).
Door aanpassingen van de lestijd vanaf augustus 2018 op woensdag naar 12.30 uur hebben we 20 uur meer lestijd om het tekort op te lossen en ruimte te creëren voor de nieuwe kerndoelen.
De Mr heeft met deze verandering ingestemd.

Voorjaarsvakantie
Het team wenst iedereen een fijne vakantie, met mooi winterweer toe!