Introductie externe vertrouwenspersonen

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt op school iets waar je je onzeker of onprettig bij voelt. Je
maakt je zorgen over de sfeer op school of over het pedagogisch klimaat. Of je hebt het gevoel dat
het gedrag van iemand die bij de school betrokken is niet door de beugel kan. Je vraagt je af wat je
ermee moet, hebt behoefte aan een klankbord of uitlaatklep. Het kan ook zijn dat je een concrete
klacht hebt over de school.

Binnen de scholen zijn daarvoor natuurlijk de leerkrachten en de directie de eerste aanspreek-
punten. Bovendien heeft elke school een interne contactpersoon. In de meeste gevallen kom je met
hen tot een goede oplossing.
Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. In die gevallen kun je een beroep doen op een externe
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord en ondersteuner. Zij/hij
luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je
kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan
de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je
desgewenst hierin begeleiden.

Fluvium heeft gekozen voor externe vertrouwenspersonen, die werkzaam zijn voor het bureau De
Vertrouwenspersoon. Dit zijn Herman Tuning en Alie Leutscher. Beide vertrouwenspersonen zijn
gecertificeerd en ervaren.
Wanneer je contact opneemt met Bureau De Vertrouwenspersoon, zul je vaak dezelfde dag nog
(uiterlijk binnen twee werkdagen) in contact gebracht worden met één van de externe
vertrouwenspersonen. Wanneer je een voorkeur hebt voor een vrouwelijke of mannelijke
vertrouwenspersoon, geef dat gerust aan. Uiteraard is het contact met de vertrouwenspersoon
vertrouwelijk, je identiteit zal niet zonder jouw toestemming worden gedeeld met de organisatie.
Wanneer het contact is gelegd met de externe vertrouwenspersoon, zal er eerst in alle rust naar je
verhaal worden geluisterd. Daarna zoekt de externe vertrouwenspersoon samen met jou naar een
oplossing voor het probleem. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan natuurlijk ook op
locatie.
Je kunt de externe vertrouwenspersonen bereiken via:
E: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of via T: 088-1119910

Profielschets Herman Tuning


Herman Tuning (1961) is als freelancer en gecertificeerd
vertrouwenspersoon verbonden aan bureau ‘De
Vertrouwenspersoon’.
Herman heeft een bestuurlijke achtergrond en heeft tot
2018 als wethouder gewerkt, acht jaar in de gemeente
Haarlemmermeer en vier jaar in de gemeente Weesp.
Daarvoor heeft hij gewerkt als Arbeidskundig adviseur bij
diverse organisaties, vooral op het gebied van reïntegratie
van arbeidsongeschikten. Hier gaf hij onder andere
trainingen aan arbeids- deskundigen.
Geconfronteerd en geboeid door de verschillende belangen
van mensen en het wezenlijke belang van een goede en
heldere communicatie om tot een bevredigend resultaat te
komen, heeft Herman in 2018 besloten zich verder te
ontwikkelen op het gebied van communicatie en zich te
bekwamen tot MfN register mediator, om vervolgens als
ondernemer te gaan starten.

In 2019 is Herman ook gestart als vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste
omgangsvormen als integriteit. Hiertoe heeft hij de basisopleiding en diverse specialisatie-trainingen
gevolgd, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. Daarnaast neemt hij
op regelmatige basis deel aan intervisiebijeenkomsten met andere vakgenoten, dit met het oog op
kunnen reflecteren op eigen handelen en delen/leren van elkaars kennis en deskundigheid.
De passie van Herman is om de directe leefwereld van mensen zichtbaar beter te maken, in al zijn
facetten. Hij werkt vanuit een respectvolle houding naar mensen en weet als geen ander complexe
vraagstukken te ontrafelen en partijen bij elkaar te brengen. Hij doorbreekt graag vastzittende,
moeilijke situaties. Vriendelijk, rustig maar doortastend zijn voor zijn persoonlijkheid passende
woorden, bij hem staat de mens altijd voorop.

Profielschets Alie Leutscher

Alie Leutscher (1983) is op freelancebasis werkzaam als
vertrouwenspersoon bij het bureau ‘De
Vertrouwenspersoon’. Zij heeft de afgelopen twintig jaar
diverse functies uitgeoefend binnen het domein van de
gezondheidszorg en zich de laatste jaren ontwikkeld als
counselor en vertrouwenspersoon binnen diverse sectoren.
Oorspronkelijk verpleegkundige, heeft Alie vanuit een
interesse voor samenwerkingsvraagstukken gewerkt als
adviseur, coach en manager binnen de gezondheidszorg.
Vanuit een passie voor gezond en veilig werken, waarbij
voor goede communicatie van wezenlijk belang is, is zij zich
gaan ontwikkelen tot counselor, trainer en
vertrouwenspersoon. Hiertoe heeft zij verschillende
trainingen en opleidingen gevolgd, waaronder de erkende,
gecertificeerde basisopleiding tot vertrouwenspersoon.
Tevens werkt zij momenteel toe naar het behalen van het
examen tot MFN-register mediator (Merlijngroep).
Alie is actief als externe vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen
als integriteit. Zij volgt zij met regelmaat casuïstiekbesprekingen en intervisies. Alie is aangesloten bij
de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Alie is toegankelijk en benaderbaar voor
alle functielagen binnen een organisatie. Zij kenmerkt zich door haar integere werkwijze en
doortastendheid. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin iemand zich gehoord voelt.

Alie werkt als externe vertrouwenspersoon voor organisaties in de kinderopvang, onderzoeks-
instellingen, financiële instellingen, overheid en de cultuursector. Tevens is Alie verbonden aan een

Arbodienst van een financiële instelling waarin zij als counselor werkzaamheden verricht.
Gesprekken richten zich op omgaan met werkdruk, persoonsgebonden situaties of (trauma)
begeleiding na een incident. Daarnaast geeft zij trainingen in het omgaan met ongewenste
omgangsvormen en geeft zij agressietrainingen aan medewerkers van bankkantoren.