Verkeerscommissie Lokhorstschool

 
Voor een veilige schoolomgeving
 
De verkeerscommissie zet zich in voor:
 • Goed verkeersonderwijs.
 • Veilige schoolroutes.
 • Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid.
 • Het onderhouden van contacten met de gemeente, politie, buurtbewoners en ouders.
 • Het signaleren van knelpunten, met betrekking tot het verkeer, en het werken aan oplossingen.
 
De verkeerscommissie bestaat uit:
Ronny van Ooijen (leerkracht)
Conny Vrooman (ouder)
Gonda van de Wetering (ouder)
 
Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft dan horen wij dat graag.
U kunt ons altijd aanspreken bij school of mailen naar ronny.van.ooijen@lokhorstschool.nl ter attentie van de verkeerscommissie.
 
Op voeten en fietsen naar school
 
Lopen en fietsen naar school is gezond. Een ander groot voordeel is dat kinderen daardoor leren deel te nemen aan het verkeer. Door ervaring op te doen in de praktijk, leren kinderen hoe ze in verkeerssituaties moeten reageren. Het is ook goed voor de veiligheid rondom school wanneer er minder kinderen met de auto komen.
 
Lopend naar school:
 • Begeleid de (onderbouw-)kinderen bij het lopen naar school en geef uitleg over de verkeersregels.
 • Kinderen zijn klein en daarom minder zichtbaar in het verkeer.
 • Jonge kinderen kunnen geluiden niet goed lokaliseren.
 • Niet alles wat een kind leert, kan het meteen goed toepassen.
 • Kinderen zijn speels.
 • Kinderen zijn impulsief.
 • Kinderen hebben een beperkt besef van gevaar in het verkeer.
 • Kinderen hebben een langere reactietijd.
 
Op de fiets naar school:
 • Begeleid(onderbouw-) kinderen bij het fietsen naar school en geef uitleg over de verkeersregels.
 • Informeer oudere kinderen over de verkeersregels op hun fietsroute.
 • Laat kinderen gebruik maken van een fiets die voldoet aan de veiligheidseisen ( http://www.fietsnet.nl/kinderfietsen/uw-kind-en-veiligheid ).
 • Parkeer de fietsen in het fietsenhok of op de afgesproken plaats aan de achterkant van de school.
 • Wanneer u zelf met de fiets de kinderen van school op komt halen, parkeer uw fiets dan in de aangegeven vakken aan de voorzijde bij het hek.
 • Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op hoofd- en hersenletsel bij een ongeluk of val, dit geldt zowel voor kinderen op de fiets als voor kinderen die achterop zitten.
 
 
Met de auto naar school
 
Een groep ouders kiest ervoor om hun kind met de auto naar school te brengen. Door de toename van het autoverkeer rondom de school,  wordt onbewust de verkeersonveiligheid vergroot. Soms is er echter geen andere mogelijkheid dan uw kind met de auto naar school te brengen.
 
Om de verkeersveiligheid rondom de school te waarborgen, hebben wij uw medewerking nodig.
 
 • Houd de Ringelesteinstraat zoveel mogelijk vrij. Stop niet met uw auto voor de ingangen van de school om uw kinderen uit te laten stappen. Fietsende kinderen moeten hierdoor links of rechts uw auto passeren. Zij houden vaak nog geen rekening met plotseling openslaande deuren.
 • Geef fietsers vrije doorgang tot de fietsenstalling en het schoolplein. Hiermee bedoelen we het stukje verlaagde stoep halverwege de straat.
 • Breng uw kinderen zo snel mogelijk in de klas of op het plein, waar ze veilig zijn. Bij het ophalen geldt: houd goed toezicht op uw kinderen in de drukte van de uitgaande school.
 • Wanneer u parkeert op de Prins Willem-Alexandersstraat, houd dan het fietspad vrij.
 • Wanneer u met de auto in een naastgelegen straat parkeert, rijd dan bij vertrek uit de richting van de school weg.
 
 
Autovervoer tijdens schoolexcursies
 
De Lokhorstschool doet regelmatig mee aan activiteiten of excursies buiten de directe schoolomgeving. De kinderen worden dan met de auto door ouders naar de locatie gebracht.  Om zowel de veiligheid van de kinderen te waarborgen als de aansprakelijkheid van de ouders en school, zijn wij voor het vervoer van de kinderen gehouden aan de onderstaande wettelijke regels.
 
 • Kinderen onder de 1.35m moeten in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem zitten. Wij willen u vragen om voor deze kinderen uw autostoel/zitverhoger mee te geven. Bij incidentele gevallen mogen ze, wanneer ze niet door de eigen ouder worden vervoerd, gebruik maken van de autogordel op de achterbank.
 • Kinderen die groter zijn dan 1.35 m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.
 • Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren, dan dat er zitplaatsen in de auto zijn. Dit staat op het kentekenbewijs aangegeven.
 
Verkeerseducatie op de Lokhorstschool
 
Methode
Op de Lokhorstschool wordt verkeersonderwijs gegeven in alle groepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verkeersmethode ‘Wijzer in het verkeer’.
 
Verkeersexamen
In groep 7 wordt de kennis over het verkeer bij de leerlingen getoetst met het landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.
 
Met de VVN Verkeersexamenapp (link) kan je je voorbereiden op het op het verkeersexamen. Leer de verkeerstheorie, check of je fiets in orde is en oefen de verschillende verkeerssituaties die je onderweg kan tegenkomen.
 
Je kunt ook zelf de route van het praktijkexamen van te voren een keer fietsen.
 
De deelnemers aan het praktijkexamen moeten beschikken over een goedgekeurde fiets. Aan welke eisen de fiets moet voldoen kunt u vinden op ( http://www.fietsnet.nl/kinderfietsen/uw-kind-en-veiligheid ):
 
Lichtbrigade
In het najaar 2015 heeft de Lokhorstschool meegedaan aan het project Lichtbrigade dat georganiseerd wordt door de ANWB.
Door middel van het project wordt aandacht gevraagd voor goede verlichting op de fiets. Met goede fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding met 20%.
De school heeft van de ANWB Lichtbrigade een fietsveiligheidspakket, een handige gereedschapskoffer ontvangen, met alle benodigdheden voor goede fietsverlichting, een checklist en een digitaal lespakket.  Met behulp van vrijwilligers zijn alle fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd op de fietsverlichting en indien mogelijk gerepareerd. Zo gaat iedereen met goede verlichting op pad.
 
 
Concrete projecten m.b.t. verkeersveiligheid
 
In de afgelopen jaren zijn er in samenwerking met de gemeente, ouders en de verkeerscommissie enkele concrete projecten gerealiseerd met betrekking tot verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school.
 
 • Plaatsen van palen aan de Ringelesteinstraat.
 • Het realiseren van fietsvakken aan de voorzijde van de school.
 • Informeren van het vrachtverkeer over de schooltijden van de Lokhorstschool met daarbij het verzoek de schoolomgeving rond die tijden te vermijden.