Drama krijgt een boost!!
slider placeholder
De groepsleerkrachten van de Lokhorst zijn bezig met het geven van een boost aan het vak drama. Theaterdocent, Gabri Wijnakker, werkzaam als cultuurcoach bij Welzijn West Betuwe, begeleidt en stimuleert het team om de dramalessen verdieping te geven. Leerkrachten raken daardoor meer en meer thuis in het geven van dit veelzijdige vak. Leerlingen leren elkaar anders kennen, dan alleen achter een tafel. Drama wordt gegeven om kinderen enerzijds beter toneel te leren spelen, anderzijds om hun persoonlijkheid te laten ontwikkelen. Zo werken zij o.a. aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals het vermogen om samen te werken, het inleven in anderen, het geven en krijgen van feedback en het leren tonen van respect. Communicatieve vaardigheden worden vergroot tijdens het presenteren voor een groep. Fantasie en creativiteit komen, aldoende, tot ontplooiing. Spelenderwijs ontstaat er gaandeweg een bewustwording van eigen en andermans gedrag.