Notulen MR vergaderingen
 


Op deze pagina kunt u het MR jaarverslag van vorig schooljaar en de notulen van de MR vergaderingen van dit schooljaar terug vinden. Notulen van MR vergaderingen van vorige schooljaren zijn bij de MR leden op te vragen.

Jaarverslag MR 2017-2018