Notulen MR vergaderingen
 


Hier vindt u de notulen van dit schooljaar en het jaarverslag van het afgelopen schooljaar


MR jaarverslag schooljaar 2016 -2017

Notulen MR vergadering 07-09-2017

Notulen MR vergadering 24-10-2017

Notulen MR vergadering 04-12-2017

Notulen MR vergadering 19-02-2017