MR vergadering

 


 
De MR vergaderingen worden altijd op school gehouden.
MR vergaderingen zijn openbaar. Mocht u behoefte hebben de MR vergadering als toehoorder bij te wonen, dan kan dat. Het is wel handig als u dit vooraf kenbaar maakt aan een van de leden van de MR of via de MR mailbox.

De volgende MR vergadering is ingepland voor 12 april 2021 om 17:00. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. Indien u wenst deel te nemen als toehoorder, neem dan contact op met de secretaris via mrlokhorstschool@gmail.com. U krijgt dan een link toegestuurd om deel te kunnen nemen.