December

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief liggen de decemberfeesten weer achter ons. Wat hebben we allemaal genoten van de Sinterklaastijd. We waren er maar druk mee. Het hoogtepunt was natuurlijk het bezoek van Sinterklaas op 5 december. Dat was een dag vol liedjes, optredens, surprises en kadootjes. Hierbij willen we nogmaals groep 6-7-8 een groot compliment geven voor de aankleding die zij in het Hart hebben gemaakt. 
De Sint was nog maar net ons land uit of de school werd omgetoverd in Kerstsfeer.
Er werden koekjes gebakken voor de ouderen die op vrijdagmiddag op de koffie kwamen. Dank hiervoor aan de Spar, die voor het bakken van de koekjes zorgde. 
Er zijn knutselmiddagen georganiseerd en er werd volop gezongen.
Gisteravond hebben we de kerst afgesloten met een heerlijk kerstdiner.
Kortom december was een geweldige, sfeervolle tijd waarvoor we alle ouders en in het bijzonder de oudervereniging voor willen bedanken. 

Cito
Van 14 tot 22 januari nemen we de halfjaarlijkse cito toetsen af.  's Ochtends zal hierdoor het normale onderwijsprogramma worden aangepast. Indien mogelijk zouden wij (leerkracht en leerling) het prettig vinden om alleen voor zeer dringende afspraken afwezig te zijn. 
De uitslag van de toetsen kunt u natuurlijk bekijken in het ouderportal en zullen besproken worden tijdens de rapportgesprekken. Daarnaast worden de citotoetsen gebruikt om het juiste onderwijsaanbod voor de kinderen te bepalen.

Letterfeest groep 3
De kinderen van groep 3 hebben ontzettend hard gewerkt… Ze kennen alle letters al! Dit 
betekent dat ze heel veel boeken kunnen lezen en heel veel woorden en verhalen kunnen schrijven. Na de kerstvakantie zal er een ‘letterfeest’ georganiseerd worden voor groep 3 om deze bijzondere gebeurtenis te vieren. De kinderen ontvangen nog een uitnodiging voor het feest. 

Ouderavond mediawijsheid.
Reserveert u 15 janauri vast voor een ouderavond rondom mediawijsheid?
Deze avond kunt u een keus maken uit twee workshops rondom mediawijsheid/computergebruik voor jonge kinderen ( 3 t/m 7 jaar) of oudere kinderen ( 8 t/m 12 jaar). 
Meer informatie volgt na de kerstvakantie.
Nationale voorleesdagen

Op woensdag 23 januari starten de nationale voorleesdagen.  Deze periode staat het voorlezen en zelf lezen centraal

Het belang van voorlezen is groot. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.

De voordelen van voorlezen:

  • voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
  • voorlezen vergroot de liefde voor boeken
  • voorlezen werkt rustgevend
  • voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
  • voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
  • voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
  • voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
  • voorlezen verhoogt de concentratie
  • als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen
Enkele activiteiten tijdens de voorleesdagen zijn:

1. Een tegen allen, de leerkracht gaat hierbij een "wedstrijd" aan met de leerlingen. Leerlingen proberen met boekpromotieopdrachten te winnen van de juf/meester. ( gr 4-8)
2. Leesbingo voor de leerlingen om het thuis lezen te stimuleren
3. Voorlezen in de klassen door ouders, grootouders enz. HIervoor komt een lijst in de klas te hangen waarop u kunt aangeven om te komen voorlezen
4. Boekpromotie voor groep 1-3 dmv het programma "de kleine ezel".

Talentmiddagen:
In januari starten we met de eerste talentenmiddag voor alle leerlingen.
De kinderen hebben uit 7 onderdelen/talenten kunnen kiezen.  Groepsdoorbroken krijgen ze een leuk aanbod in sport, beeldend vormen, tekenen, programmeren, koken, muziek-dans-drama of techniek. 

Kerstwens:
Aan het einde van deze nieuwsbrief willen we alle lezers fijne feestdagen toewensen en gelukkig, gezond 2019. We zien jullie graag weer op maandag 7 januari.

team R.Lokhorstschool.

 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga naar www.lokhorstschool.nl voor de afmelding.