Excursie groep 4-5 
Woensdag bezochten de leerlingen van gr 4-5 Kasteel Ammersoyen. Deze excursie maakte deel uit van de lessenserie rondom wonen van het cultureel erfgoed. De kinderen genoten volop van het bezoek. 

Schoolfruit
De periode van het EU-schoolfruit is afgelopen. We gaan natuurlijk door met de fruitdagen op woensdag en donderdag. Vergeet u niet een lekker stukje fruit mee te geven?

Schoolvoetbal
De maand april staat in het teken van schoolvoetbal. Iedere woensdagmiddag waren we op het voetbalveld van Geldermalsen te vinden. Wat hebben de kinderen gestreden en vooral heel veel plezier met elkaar gehad. Volgend jaar staan we er natuurlijk weer!
Hulpouders en stagiaires dank jullie wel voor het verzorgen van de trainingen, coachen enz. 
De uitslagen van het toernooi waren als volgt:
jongens gr 7-8 3e van het totale toernooi
meisjes gr 7-8 2e in de poule
meisjes gr 4-5-6 2e in de poule
jongens gr 4-5-6 team 1 4e in de poule
jongens gr 4-5-6 team 2 1e in de poule.

Brandoefening
Vorige week hebben we onze 2e brandoefening van dit schooljaar gehad. De BHV-ers waren op de hoogte, maar voor de leerkrachten en kinderen was het een verrassing. De oefening is prima verlopen, de kinderen en leerkrachten stonden snel op de afgesproken plaats. 

Bibliotheekpunt dorp
Het zelfservice punt van de bibliotheek is voortaan iedere schooldag van 8.15 tot 14.45 uur open om boeken te ruilen. We doen dit om het bibliotheekpunt voor het dorp te behouden. We hopen dat u er allemaal gebruik van gaat maken. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar 
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/

CITO entree en eindtoets
De kinderen van gr 7 en 8 hebben afgelopen dagen hard gewerkt aan de Cito entree of eindtoets. De antwoordbladen zijn  opgestuurd  en nu is het wachten op de uitslag. De uistalg van de entreetoets gr 7 wordt met de ouders en het kind besproken, tijdens dit gesprek vertellen we ook het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets wordt met de kinderen meegegeven. Bij bijzonderheden zal de leerkracht contact opnemen.

Verkeer
vorige week hebben de kinderen naar een toneelvoorstelling gekeken over verkeer. 
De leerlingen van groep 7 zijn allemaal geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Gefeliciteerd!
Met dank aan de postouder die langs de route zaten om de kinderen te beoordelen.

 

Staking
Op woesdag 30 mei is Gelderland als laatste provincie aan de beurt in de estafettestaking.
De leerkrachten van onze school nemen allemaal deel aan deze staking. We maken ons zorgen om het leerkrachten tekort, de werkdruk enz. We hopen op uw steun, ondanks dat wij u voor een lastige situatie plaatsen. Alle kinderen zijn namelijk op 30 mei vrij! De school is op deze dag gesloten. Wij staan voor goed onderwijs, nu maar ook voor in de toekomst.

Koningsspelen
Vandaag zijn  alle kinderen actief met sport en spel. Natuurlijk wordt er ook gedanst op et koningsspelennummer Fitlala. De OR zorgt voor een heerlijke lunch. We hebben er voor gekozen om niet te starten met een ontbijt. De geleverde dozen zijn afgeleverd bij de voedselbank in Leerdam!
Ook hierbij willen we ouders bedanken voor jullie hulp. Alle activiteiten van de afgelopen maand hebben we niet kunnen organiseren zonder jullie hulp. Bedankt voor al jullie inzet. We waarderen dit zeer.

Fijne vakantie
Vanmiddag begint de meivakantie! We kunnen lekker genieten van het mooie weer. Na de vakantie zijn we drie dagen op school. Groep 8 vertrekt op 7 mei naar Zeeland voor het schoolkamp. De kinderen gaan 9 mei op schoolreis. Vervolgens is het hemelvaartvakantie.  Zoals gewoonlijk is de pinkstervakantie verlengd met een extra dag. Op 22 mei hebben alle leerkrachten van Fluvium een studiedag, de leerlingen zijn vrij.
Op een rijtje zijn dit de vakantiedagen:
21 april t/m 6 mei meivakantie
10 t/m 13 mei hemelvaart
21 en 22 mei pinkstervakantie

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Alle kinderen in Gelderland moeten kunnen meedoen aan sport, zwemmen of cultuur. Niemand buitenspel!  Vaak betalen ouders deze activiteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds (JSF) of het Jeugdcultuurfonds (JCF) Gelderland bij te springen.

Het Jeugdsportfonds  zorgt ervoor dat kinderen, die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. De betreffende sportvereniging moet wel aangesloten zijn bij het NOC*NSF. Ook een lidmaatschap bij de scouting valt onder de regeling. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor het JSF en €425 voor het JCF.. Het  vergoedt rechtstreeks de contributie en stort deze op de rekening van de sportvereniging. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen (tot  en met 17 jaar) uit een gezin een aanvraag in te dienen. Voor het krijgen van zwemlessen is een aparte regeling.

Het Jeugdcultuurfonds biedt de mogelijkheid om een financiële ondersteuning te krijgen voor  culturele activiteiten.

Alleen door het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen.

Voor onze school is dat: Yvonne Dijkslag. Heeft  u over bovenstaande informatie nog vragen en/of wilt u graag samen met Yvonne een aanvraag indienen, mail dan naar:       y.dijkslag@lokhorstschool.nl

Wilt u eerst nog meer lezen over het Jeugdsportfonds ga dan naar:   gelderland.jeugdsportfonds.nl