Schoolvoetbal
In april vindt het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi plaats. We doen hier graag met veel kinderen aan mee.   
De eerste toernooimiddag is op 4 april voor jongens uit groep 7/8 in elftallen.  
De tweede toernooimiddag(11 april) is een meisjestoernooi voor meisjes uit  
groep 7/8 en groep 4/5/6.   
De derde toernooimiddag (18 april) is bestemd voor zeventallen jongens/meisjes groep 7/8 en groep 4/5/6.  
Deze laatste middag zullen we gebruiken als we geen elftal kunnen maken.  
Ondertussen hebben al veel kinderen zich opgegeven. Wilt u van een team de coach/begeleider zijn dan horen we dat graag.

Dode hoekproject
De leerlingen  van groep 7 en 8 hebben op 1 februari een verkeersles in kader van de dode hoek.'s Middags komt er een vrachtauto op school. Gastdocenten leren de kinderen over de gevaren van de dode hoek. 
Wilt u de parkeerplaats voor de school vrijhouden? Alvast bedankt.


Citotoetsen
Op dit moment zijn de kinderen die afgelopen periode afwezig waren nog bezig met de citotoetsen. Een volledig overzicht is er nog niet, maar we kunnen al wel melden dat de kinderen heel goed hun best hebben gedaan en dat wij allemaal heel blij zijn met de resultaten. 

Rapport en oudergesprekken:
Op vrijdag 9 februari ontvangen de leerlingen het eerste rapport. Op maandag en dinsdag vinden de oudergesprekken plaats. U kunt zich hiervoor opgeven tot 5 februari.  Opgeven kan via het ouderportal of via een email m.heevel@lokhorstschool.nl Mocht u niet opgeven en ook de leerkracht heeft geen bijzonderheden kan het zijn dat u geen uitnodiging ontvangt. 
Boekenhapper
Op woensdag 24 januari zijn de nationale voorleesdagen begonnen. Alle leerkrachten hebben van groep gewisseld en hebben in de andere klas voorgelezen. Zo las meester Ronny voor in groep 1-2, kwam juf Esther met een doos cornflakes met daarin een boek binnen bij groep 8. Dit was voor ons het startpiunt voor het leesbevorderingstraject Boekenhapper. Thuis (voor)lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Hoe werkt dit de Boekenhapper?

• Ieder kind krijgt op woensdag een weekkalender met 7 boterhammen. Als een kind thuis gelezen heeft mag de ouder een handtekening door de boterham zetten. Als een kind minimaal 4 handtekeningen heeft verzameld in één week mag hij de weekkalender op woensdag weer inleveren bij de leerkracht.

• In de school hangen kartonnen ontbijtbordjes met een papieren boterham (met daarop een kopie van de kaft van een boek) erbij. Deze boterham is verdeeld in 3 happen. Als een leerling genoeg handtekeningen heeft verzameld (4 dus) en dit kan laten zien op de ingeleverde weekkalender mag hij één hapje uit zijn boterham opplakken. 

• De leerling krijgt een nieuwe weekkalender mee op woensdag en mag dan weer proberen om minimaal 4 handtekeningen te verzamelen. 

• Na 3 weken kan de boterham compleet zijn. Het kind wordt dan officieel bevorderd tot BOEKENHAPPER.

• Het hele project duurt 3 weken. Daarna is er een bijzondere afsluiting op woensdag 14 februari. De inhoud hiervan houden we voorlopig nog geheim.