Start schooljaar 2017-2018
We zijn weer begonnen!! Gezellig dat we met zoveel ouders even een moment hadden om het jaar op te starten. We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe.

Jaarplanning
Heeft u de kalender al gevonden op het ouderportal van Parnassys? Deze kalender is leidend en zal steeds aangevuld worden.
Nog geen inlogcode of werkt het nog niet, loop gerust even binnen, dan helpen we u.

Ouderhulp
We hebben veel plannen voor het komend schooljaar, hierbij hebben we ook hulp van ouders, opa's of oma's nodig. Kunt u iedere week een vast moment ondersteunen op school als bijvoorbeeld leesouder, computerouder, begeleider van de (digitale) plusklas. Geef u dan op via mhpheevel@lokhorstschool.nl. 

Golfclinic tijdens het KLM open in Spijk
Van 14 t/m 17 september 2017 wordt  het KLM Open golftoernooi gespeeld op The Dutch in Spijk. Dit is een golftoernooi in Nederland dat deel uitmaakt van de Europese Tour.  Voor scholen is er de mogelijkheid om kennis te maken met golf. Op vrijdag 15 september kunnen kinderen deelnemen aan het RAAK-park. De kinderen maken onder deskundige leiding op een leuke, interactieve manier kennis met golf. De activiteiten op het RAAK-park duren ongeveer één uur en een kwartier,
daarna is er nog ruimte om over het golfpark te lopen en te kijken naar de professionals.
Het is ons dit jaar gelukt om te mogen deelnemen. We zijn op zoek naar (groot)ouders die de kinderen van groep 5 t/m 8 naar Spijk willen brengen. Graag opgeven bij de leerkrachten. We hopen op voldoende vervoer zodat we van deze unieke gelegenheid gebruik kunnen maken. Het vertrek is om 10 uur. Rond half 1 komen we weer richting Deil.

Zonnebloemwedstrijd
De wedstrijd loopt op zijn eind. Uiterlijk vrijdag 1 september kun je aan de juf of meester doorgeven hoe hoog je zonnebloem is geworden. Per klas zal er een winnaar bekend gemaakt worden. Natuurlijk komen we de winnende zonnebloem nog wel even bij je nameten. 

Open monumentendag 2017

Maandag 28 augustus krijgen de groepen 7 en 8 een introductieles over monumenten. Hierin horen ze o.a. wat een monument precies is. Op vrijdag 8 september zullen zij dan een tweetal monumenten bezoeken en daar een rondleiding krijgen. Terug op school gaan ze wat ze die dag gehoord en geleerd hebben verwerken in een opdracht.

Openingsfeest “Griezel mee op de Lokhorstschool”

Vrijdag 1 september openen wij het jaar feestelijk met een griezelfeest. Onder schooltijd zijn de kinderen bezig met activiteiten rondom een onderwerp dat valt binnen het thema griezelen.

Voor een hapje en drankje in de ochtend wordt gezorgd. De kinderen moeten wel zelf eten en drinken voor de lunch meenemen.

Tussen 16:00 uur en 19:00 uur treden alle groepen op. Zij laten dan aan elkaar, aan hun ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes zien wat ze die dag gedaan en gemaakt hebben d.m.v. een lied, een dans, een toneelstuk etc. U komt toch ook? 

 

Even voorstellen…
Mijn naam is Antonie Rozema en met ingang van  dit schooljaar intern begeleider op de Lokhorstschool. Ruim vijf jaren werk ik nu met veel plezier en enthousiasme als intern begeleider op verschillende scholen van Fluvium. Daarvoor heb ik als leerkracht gewerkt in regulier en speciaal basisonderwijs.
Als intern begeleider coach, begeleid ik/denk ik mee met de leerkrachten over wat een goed onderwijsaanbod is voor de leerlingen. We gebruiken observaties, toetsen en signaleringslijsten om uw kind(eren) goed te volgen. Als er bijzonderheden zijn, dan gaan we kijken wat nodig is om de leerling(en) verder te helpen bij zijn/haar ontwikkeling. Wanneer er meer of iets anders nodig is dan het gemiddelde aanbod, dan bespreken we dat uiteraard met de betreffende ouders. Dit gesprek vindt plaats met de leerkracht en/of intern begeleider.
Wanneer uw kind voor het eerst op school komt zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. In dit gesprek wil ik graag kennismaken met u als ouder(s) en vooral ook een goed beeld krijgen van hoe uw kind zich ontwikkeld heeft in de jaren voordat hij/zij bij ons op school komt. Met die informatie kunnen wij als school weer verder werken aan de ontwikkeling van uw kind.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Elke week ben ik daarvan ongeveer 2,5 dag in Deil. De andere momenten werk ik op basisschool De Springplank in Rumpt.
Mocht u een afspraak willen maken omdat u bijvoorbeeld vragen of zorg(en) hebt om uw kind(eren), dan kunt u uiteraard eerst contact opnemen met de leerkracht. Ook kunt u mij bereiken op het volgende e-mailadres: a.rozema@stichtingfluvium.nl . We kunnen dan een afspraak maken om een en ander door te spreken.
Ik heb zin in het nieuwe schooljaar op de Lokhorstschool en ik zie uit naar een prettige samenwerking!

Even voorstellen…………………..
Mijn naam is Yvonne Dijkslag. Ik verricht  reeds met heel veel plezier RT-werkzaamheden op Obs De Waerdenburght te Waardenburg. Dit ga ik nu ook op de Lokhorst doen. Ik ga kleine groepen leerlingen extra begeleiden. Mijn ervaring is vanaf 1986 opgebouwd op diverse scholen in Amsterdam, het Land van Maas en Waal en Waardenburg. Heeft u vragen, stel ze gerust!

Juf Chantal,

Voor de vakantie hadden we nog een vacature voor groep 4-5. We zijn blij dat juf Chantal vandaag is begonnen, ook zij zal zich nog voorstellen. 

Schoolgids en jaargids

Op de website kunt u de nieuwe schoolgids en jaargids vinden. Ouders krijgen tevens de jaargids via de email.


Schoolfruit
Uit de enquete hebben we kunnen opmaken dat fruitdagen op school een mooie stap zou kunnen zijn richting de gezonde school. We starten dit schooljaar met 2 fruitdagen. De kinderen nemen op woensdag en donderdag fruit mee voor het tussendoortje.  Op andere dagen mag dit natuurlijk ook.

Website:
Onze website was de laatste tijd niet erg up to date, vanaf dit schooljaar zal daar weer verandering inkomen, kijk dus geregeld even op onze site. Deze nieuwsbrief makkelijk ontvangen kan door u aan te melden op onze website. Deze nieuwsbrief juist niet meer ontvangen omdat de kinderen van school zijn, kan ook op de website.